GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ÖZGÜR ALPARSLANž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Özgür ALPARSLAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Ebelik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ozgur.alparslan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Ebelik Bölümü 

Anabilim Dalı

Ebelik Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Üniversitesi (1997- 2003)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1991- 1994)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik (Yl) (Tezli)

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1987- 1991)

Hemşirelik Yüksekokulu - Hemşirelik Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Kronik Hematolojik-Onkolojik Hastalığı Olan Çocukların Kardeşleri Ve Annelerine Verilen Hemşirelik Desteğinin Kaygı Düzeylerine Etkisi", İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003

YÜKSEK LİSANS, "Pediatri Servislerinde Kulanılan Antibiyotiklerin Sulandırılması, Saklanması Ve Hastaya Verilmesi Konusunda Hemşirelerin Bilgi Ve Uygulamalarının Belirlenmesi", Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1994

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik Bölümü/Ebelik Anabilim Dalı/ (2019- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik Bölümü/Ebelik Anabilim Dalı/ (2016- 2019)

Öğretim Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi/Sağlık Yüksekokulu/ (1998- 2019)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat Sağlık Yüksekokulu/Ebelik Bölümü/Ebelik Pr./ (2014- 2016)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat Sağlık Yüksekokulu/Ebelik Bölümü/ (2010- 2014)

Yardımcı Doçent, Cumhuriyet Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik Bölümü/Ebelik Anabilim Dalı/ (2004- 2010)

Öğretim Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/ (1992- 1998)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Senato Üyesi Temsilci, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Cumhuriyet Üniversitesi

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Cumhuriyet Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Ebelik Esasları Iı, Lisans, (2019-2020)

Ebelik Deontolojisi Ve Etik, Lisans, (2019-2020)

Danışmanlık, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Ebelik Semineri, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Ebelikte Temel Kavramlar, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Yenidoğan Sağlığı Ve Hastalıkları, Lisans, (2019-2020)

Büyüme Gelişme, Lisans, (2019-2020)

Ebeliğe Giriş, Lisans, (2019-2020)

Kanıta Dayalı Ebelik, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Hastalık Bilgisi(Uzem), Lisans, (2018-2019)

Ebelik Esasları Iı, Lisans, (2018-2019)

Hastalık Bilgisi, Lisans, (2018-2019)

Kadin Sagligi Ve Hastaliklari (Uzem), Lisans, (2018-2019)

Büyüme Gelişme, Lisans, (2018-2019)

Yenidoğan, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Ebelikte Temel Kavramlar, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Ebelik Semineri, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Danışmanlık, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Ebelikte Etik, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Ebeliğe Giriş, Lisans, (2018-2019)

Büyüme Gelişme (Uzem), Lisans, (2018-2019)

Yenidoğan Sağlığı Ve Hastalıkları, Lisans, (2018-2019)

Ebelik Deontolojisi Ve Etik, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Elif ÇİLESİZ, "Postpartum Dönemdeki Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri İle Anne-Bebek Bağlanması Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Esma KIR, "Yenidoğanlarda Ninnilerin Ve Beyaz Gürültünün Emzirmenin Başlatılması Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Ayfer KOÇ, "Doğum İndiksiyonu Sentetik Oksitosinin Yenidoğan Umblikal Kord Gazına Ve Oksijen Saturasyon Düzeyine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Ebru SOLMAZ, "Ebelik Öğrencilerinde Eğitimin Ahlaki Duyarlılık, Eleştirel Düşünme Ve Karar Verme Becerisi Üzerine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Ayşenur KAHRAMAN, "Normal Doğuma Yönelik Öz-Yeterlilik Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Yasemin KARAPINAR, "Yenidoğanda Topuk Kanı Alma Sırasında Uygulanan Ten Tene Temas, Anne Sütü Verme Ve Sukroza Batırılmış Emzik Vermenin Ağrı Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Senem GÜÇLÜ, "12-18 Aylık Bebeklerin Aşı Enjeksiyonları Sırasında Uygulanan Emzirme, Oral Glukoz Ve Kırmızı Burun Yöntemlerinin Ağrıyı Azaltma Ve Hayati Bulgular Üzerindeki Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Hatice KARAKULAK, "Anne-Bebek Bağlanma Ölçeğinin Türk Toplumuna Uyarlanması (Aydın Örneği)", Cumhuriyet Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Demet SARIKAYA ÇAKIR, "Doğum Tipi Değişkeninin Anne Bebek Etkileşimi Ve Annenin Bebeğini Algılaması Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", Cumhuriyet Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Hüsniye AYDEMİR, "Göbek Bakımında Kullanılan %70'Lik Alkol, %10'Luk Povidin İyodin Ve %0,4'Lük Klorheksidin'in Kolonizasyon Ve Göbek Düşme Süresi Üzerine Etkisi", Cumhuriyet Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 2007

Yüksek Lisans, Hatice ACAR BEKTAŞ, "Emek Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Kadınlarda Stres Üriner İnkontinans Yaygınlığı İle İlişkili Faktörlerin İncelenmesi", Cumhuriyet Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 2007

Yüksek Lisans, Sabriye UÇAN, "Hastanede Çalışan Ebelerin Neonatal Resüsitasyon Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi", Cumhuriyet Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 2007

Editörlük

Geleceğin Dünyasındabilimsel Ve Mesleki Çalışmalarsağlık Ve Spor Bilimleri, Kitap, Editör, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 01.12.2018 - 01.12.2018

Internatıonal Scientific And Vocational Studies Journal (•Index Copernicus•Directory of Research Journals Indexing•ResearchBib•Google Scholar•Scientific Indexing Service (sindex)), Dergi, ısosjournal, 30.06.2019

International Scientific And Vocational Studies Journal (index copernicus,ESJI,ROAD,ASOS ındex), Dergi, Isosjournal, 01.06.2017

Investigating The Relationship Between The Opinions Of Mothers With Infants İn Intensive Care Unit On Human Milk Banking And Their Religious Attitudes (Index Copernicus), Dergi, ısosjournal, 31.12.2020

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ACAR BEKTAŞ HATİCE, ALPARSLAN ÖZGÜR, (2021). "Bibliometric Analysis Of Studies On Covid-19 That Published İn İnternational Literature And Adressing Turkey: From General To Special Nursing-Midwifery Research", Journal Of Basic And Clinical Health Sciences, 1(1), 726-735., Doi: 10.30621/jbachs.899993 (Yayın No: 7017201)

YILAR ERKEK ZÜMRÜT, ALPARSLAN ÖZGÜR, ÖZTÜRK ALTINAYAK SERAP, (2021). "The Effect Of Simulation-Based Training About Emergencies İn And Approaches To Delivery Given To Emergency Personnel", Clinical And Experimental Health Sciences, 11(1), 96-104., Doi: 10.33808/clinexphealthsci.770975 (Yayın No: 7017217)

ÇATALOLUK AYŞE, KAHRAMAN AYŞENUR, ALPARSLAN ÖZGÜR, (2021). "Türkiye’De Anne/Baba-Bebek Bağlanmasını Belirlemeye Yönelik Kullanılan Ölçekleri İnceleme", Pediatr Pract Res, 9(1), 11-17., Doi: 10.21765/pprjournal.899804 (Yayın No: 7017225)

ÇATALOLUK AYŞE, ALPARSLAN ÖZGÜR, (2021). "Investigation Of Midwifery Students' Knowledge, Opinions And Religious Attitudes About Breast Milk Banking", Journal Of Contemporary Medicine, 11(1), 62-68., Doi: 10.16899/jcm.645964 (Yayın No: 6919262)

ALPARSLAN ÖZGÜR,BOZKURT GÜLÇİN, (2020). "Investigating The Relationship Between The Opinions Of Mothers With Infants İn Intensive Care Unit On Human Milk Banking And Their Religious Attitudes", International Scientific And Vocational Studies Journal, (2), 90-94., Doi: 10.47897/bilmes.827955 (Yayın No: 6736934)

ALPARSLAN ÖZGÜR,Han Egeli Buğra,DEMİREL YELTEKİN,UĞURLU SERDAL, (2020). "The Prevalence Of Familial Mediterranean Fever And Behçet’S Disease: A Cross-Sectional Study", Archives Of Rheumatology, 35(4), 609-613., Doi: 10.46497/ArchRheumatol.2020.7769 (Yayın No: 6365129) [SCI-Expanded]

ALPARSLAN ÖZGÜR,ALPARSLAN AHMET, (2020). "Communication Skills And Empathy Levels: The Case Ofhealth Department Students", Journal Of Contemporary Medicine, 10(4), 446-450., Doi: DOI: 10.16899/jcm.635230 (Yayın No: 6628174)

ALPARSLAN ÖZGÜR,ÇITIL RIZA,ÇITAK GİZEM, (2020). "Knowledge And Applications Of Women On Iodine Salt Use", Internatıonal Scıentıfıc And Vocatıonal Journal (Isvos Journal, 4(1), 49-59. (Yayın No: 6365122)

BOZKURT GÜLÇİN,İNAL SEVİL,Yantiri Leman,ALPARSLAN ÖZGÜR, (2019). "Relationship Between Coping Strategies, Religious Attitude, And Optimism Of Mothers Of Children With Cancer", Journal Of Transcultural Nursing, 30(4), 365-370., Doi: https://doi.org/10.1177/1043659618818714 (Yayın No: 5458136) [SSCI]

ALPARSLAN ÖZGÜR,Han Egeli Buğra,DEMİREL YELTEKİN,UĞURLU SERDAL, (2019). "In A Familial Mediterranean Fever Prevalent Region, Are Familialmediterranean Fever And Behçet’S Disease Associated ?", Pediatric Rheumatology, 17(1), 38-39., Doi: 10.1186/s12969-019-0313-x (Yayın No: 5457997) [SCI-Expanded]

ALPARSLAN ÖZGÜR,Han Egeli Buğra,DEMİREL YELTEKİN,UĞURLU SERDAL, (2019). "Ab1083 In A Famılıal Medıterranean Fever Prevalent Regıon, Are Famılıal Medıterranean Fever And Behçet’S Dısease Assocıated?", Annals Of The Rheumatıc Dıseases, 78(2), 2006-2006., Doi: 10.1136/annrheumdis-2019-eular.3896 (Yayın No: 4538474)

KARADAĞ MEVLUDE,ALPARSLAN ÖZGÜR,YILDIRIM ŞİŞMAN NURİYE,İŞERİ ÖZGE, (2018). "Hemşirelik Ve Ebelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Ve Epistemolojik İnançları", Cukurova Medical Journal, 43(1), 1-6., Doi: 10.17826/cumj.340081 (Yayın No: 3910007)

KARADAĞ MEVLUDE,ALPARSLAN ÖZGÜR,İŞERİ ÖZGE, (2018). "Ebelik Ve Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ve Öğrenme Stilleri", Cukurova Medical Journal, 43(1), 13-21., Doi: 10.17826/cumj.340090 (Yayın No: 4181948)

KARADAĞ MEVLUDE,ALPARSLAN ÖZGÜR,YILDIRIM ŞİŞMAN NURİYE,İŞERİ ÖZGE, (2018). "Hemşirelik Ve Ebelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Ve Epistomolojik İnançları", Çukurova Med J, 43(1), 1-6., Doi: 10.17826/cumj.340081 (Yayın No: 5905058)

KARADAĞ MEVLUDE,ALPARSLAN ÖZGÜR,İŞERİ ÖZGE, (2018). "Ebelik Ve Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ve Öğrenme Stillleri", Çukuroa Med J, 43(1), 13-21., Doi: 10.17826/cumj.340090 (Yayın No: 5905153)

ALPARSLAN ÖZGÜR,BOZKURT GÜLÇİN, (2018). "The Effect Of A Clown Model İmplemented İn Hospital On The Anxiety And Depression Level Of İll Children And Their Mothers", Arts Health, 10(2), 138-150., Doi: 10.1080/17533015.2017.1334679 (Yayın No: 3759408) [SSCI]

METE AYŞE,ALPARSLAN ÖZGÜR, (2018). "Investigating University Students’ Preferences For Mode Of Delivery", International Journalof Caring Sciences, 2(3), 1408-1415. (Yayın No: 4665820)

ÇAKIR DEMET,ALPARSLAN ÖZGÜR, (2018). "Doğum Tipi Değişkeninin Anne-Bebek Etkileşimi Ve Annenin Bebeğini Algılaması Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", Journal Of Contemporary Medicine, 8(2), 139-147., Doi: 10.16899/gopctd.418653 (Yayın No: 4290189)

ALPARSLAN ÖZGÜR, (2017). "Ebelik Ve Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Klinik Uygulamalar, Okul-Hastane İşbirliği [Clinical Practices And School-Hospital Collaboration Through The Eyes Of Midwifery And Nursing Students]", Jounal Of Contemporary Medicine, 7(4), 365-372., Doi: 10.16899/gopctd.359986 (Yayın No: 3802837)

Karakulak Hatice Aydemir,ALPARSLAN ÖZGÜR, (2016). "Anne Bebek Bağlanma Ölçeğinin Türk Toplumuna Uyarlanması Aydın Örneği", Çağdaş Tıp Dergisi, 3(3), 188-199., Doi: DOI: http://dx.doi.org/10.16899/ctd.45668 (Yayın No: 2937554)

UÇAN Sabriye,ALPARSLAN ÖZGÜR, (2016). "Hastanede Çalışan Ebelerinneonatal Resusitasyon Konusundaki Bilgileri", Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 19(1), 7-14. (Yayın No: 2634770)

DEMİRTÜRK FUNDA,YILAR ERKEK ZÜMRÜT,ALPARSLAN ÖZGÜR,DEMİRTÜRK FAZLI,DEMİR OSMAN,İNANIR AHMET, (2016). "Comparison Of Reflexology And Connective Tissue Manipulation İn Participants With Primary Dysmenorrhea", The Journal Of Alternative And Complementary Medicine, 22(1), 38-44., Doi: 10.1089/acm.2015.0050 (Yayın No: 1747082) [SCI-Expanded]

Özdoğan Huri,UĞURLU SERDAL,Özgün E,çalışma grubu FMF,ALPARSLAN ÖZGÜR, (2015). "Is Familial Mediterranean Fever A Clinical Diagnosis? Results Of A Field Survey", Pediatric Rheumatology, 13(Suppl 1), 126-126., Doi: 10.1186/1546-0096-13-S1-P126 (Yayın No: 3863722) [SCI-Expanded]

BEKTAŞ HATİCE,ALPARSLAN ÖZGÜR, (2013). "The Factors Related To Prevalence Of Urinary Stress İncontinence İn Women İnhabiting İn Primer Health Center Turkey", Healthmed, 7(1), 182-189. (Yayın No: 312209) [SCI-Expanded]

ALPARSLAN ÖZGÜR,DEMİREL YELTEKİN, (2012). "Traditional Neonatal Care Practices İn Turkey", Japan Journal Of Nursing Science, 10(1), 47-54., Doi: doi:10.1111/j.1742-7924.2012.00209.x (Yayın No: 311880) [SCI-Expanded]

Aydemir H, Alparslan Ö, Demirel Y, (2012). "Comparison Of The Effects Of 70 Alcohol 10 Povidone İodine And 0 4 Chlorhexidine Which Are Used İn Umbilical Care On Colonization And Umbilical Cord Separation Time", African Journal Of Microbiology Research, 6(13), 3112-3118., Doi: 10.5897/AJMR11.1087 (Yayın No: 312084) [SCI-Expanded]

Alparslan Ö, Demirel Y, (2012). "The Determination Of Midwives Levels Of Knowledge About Vaccines İn Sivas Turkey", Scientific Research And Essays (Sre)., 7(44), 3809-3815., Doi: 10.5897/SRE12.218 (Yayın No: 312156)

Alparslan Ö, Yıldız S, (2011). "The Effect Of Nursing Support Given To The Siblings And Mothers Of Children With Chronic Hematologic Oncologic Disease On The Anxiety Levels Of The Siblings And Mothers", Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi,, 14(1), 21-33. (Yayın No: 311217)

Alparslan Ö, Uçan S, (2011). "Büğüş Sağlık Ocağı Bölgesindeki 0 6 Aylık Bebeklerde Ani Bebek Ölümü Sendromu Abos İle İlgili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi", Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi,, 13(1), 25-34. (Yayın No: 311157)

Alparslan Ö, Doganer g, (2009). "Relationship Between Levels Of Burnout Of Midwives Who Work İn Sivas Turkey Province Center And İdentified Socio Demographic Characteristics", International Journal Of Nursing And Midwifery, November, 2009;1(2) :019-028., 1(2), 19-28. (Yayın No: 310807)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ALPARSLAN ÖZGÜR, (2018). "Suça İtilmiş Çocuk", Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, 4(2), 160-166. (Yayın No: 4290185)

DEMİRTÜRK FUNDA,GÜNAL AYLA,ALPARSLAN ÖZGÜR, (2017). "Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyinin Tanımlanması", Ergoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi, 5(3), 169-178. (Yayın No: 3917809)

ALPARSLAN ÖZGÜR,DEMİR ACAR MUKADDES, (2016). "Kistikfibrozis Ve Hemşirelik Bakımı", Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, 1(3), 40-45. (Yayın No: 2635141)

ALPARSLAN ÖZGÜR, (2016). "Konjenital Hipotiroidizm Ve Erken Tanının Önemi", E-Sağlık Ebelik Dergisi, 4(14), 58-62. (Yayın No: 2937681)

BOZKURT GÜLÇİN,ALPARSLAN ÖZGÜR, (2016). "Kanama Riskli Çocukta Kafa Travması Ve Yaklaşımlar", Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, 2(2), 8-14. (Yayın No: 2937615)

ALPARSLAN ÖZGÜR, (2015). "Yenidoğan Yoğun Bakım Hastalarında Duyusal Algılamada Bozulma", Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 17(2), 59-67. (Yayın No: 1747810)

Alparslan Ö, Karaoğlan B, (2012). "Sokakta Çalışan Çocukların Yaşam Koşulları", Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(4), 268-274. (Yayın No: 311786)

ALPARSLAN ÖZGÜR, (2011). "Aşılarda Ve Aşılamada Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar", Türkiye Klinikleri J Fam. Med. -Special Topics, 2(5), 27-32. (Yayın No: 3200897)

Alparslan Ö, Demirel Y, Doğaner G, Kızıldağ N, Özdemir F, (2010). "Annelerin Çocukluk Çağı Aşı Takvimi Ve Aşılama Komplikasyonları İle İlgili Bilgi Durumları", Sağlık Ve Toplum Dergisi,, 20(1), 27-33. (Yayın No: 311113)

Alparslan Ö, Doganer g, (2010). "Türkiye Deki İl Sağlık Müdürlerinin Liderlik Davranışlarının İş Doyumları Ve Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkileri", T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Iı. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, (1), 110-117. (Yayın No: 310976)

Demirel Y, Arslan S, Turan C, Alparslan Ö, Toktamış A, (2010). "Recognition Of Cigarette Logos By Primary School Children", Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci,, 22(1), 25-33. (Yayın No: 310763)

ALPARSLAN ÖZGÜR, (2008). "Çocukluk Dönemi Aşı Uygulama Teknikleri Ve İlgili Standartlar", Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(2), 47-55. (Yayın No: 304436)

ALPARSLAN ÖZGÜR,Doğaner Gülbahtiyar,Çiftçi Meryem, (2007). "Kadınların Üriner İnkontinans Ve Kegel Egzersizi Hakkındaki Bilgi Düzeyleri", Sted, 16(9), 129-133. (Yayın No: 304572)

Alparslan Ö, Doğaner G, Kızkapan N, (2005). "15 49 Yaş Grubu Kadınların Hıv Aıds Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi", Türk Hıv/Aıds Dergisi, 8(4), 143-147. (Yayın No: 312330)

Alparslan Ö, Erdemir F, (1997). "Pediatri Servisinde Kullanılan Antibiyotiklerin Sulandırılması Saklanması Ve Hastaya Verilmesi Konusunda Hemşirelerin Bilgi Ve Uygulamalarının Belirlenmesi", Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1(1), 41-52. (Yayın No: 312270)

Orçun Neşegül, Çankaya Özgür, (1992). "Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Hemşire Ve Ebelerin Bilgi Ve Tutumlarının İncelenmesi", Iıı. Ulusal Hemşirelik Kongre Kitabı, (1), 191 (Yayın No: 304092)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

ALPARSLAN ÖZGÜR, (2006). "Dünyanın Ebelere Şuankinden Daha Fazla Gereksinimi Var", Sinerji, (2), 24 (Yayın No: 295260)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KAHRAMAN AYŞENUR, ALPARSLAN ÖZGÜR (2021). Normal Doğuma Yönelik Öz-Yeterlilik Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6817438)

ALPARSLAN ÖZGÜR, ÇETİN ÖZNUR, METE AYŞE, KAHRAMAN AYŞENUR (2021). Ebelik Mesleki Beceri Eğitiminde Laboratuvarda Uygulanan Eğitim Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6817718)

ALPARSLAN ÖZGÜR,ÇETİN ÖZNUR,METE AYŞE,KAHRAMAN AYŞENUR (2020). SS-038 Ebelik Mesleki Beceri Eğitiminde Laboratuvarda Uygulanan Eğitim Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6841624)

KAHRAMAN AYŞENUR,ALPARSLAN ÖZGÜR (2020). SS-039 Normal Doğuma Yönelik Öz-Yeterlilik Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6841362)

ALPARSLAN ÖZGÜR,Han Egeli Buğra,DEMİREL YELTEKİN,UĞURLU SERDAL (2019). AB1083 IN A FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER PREVALENT REGION, ARE FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER AND BEHÇET’S DISEASE ASSOCIATED?. Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2019, Madrid, 12–15 June 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5120050)

ALPARSLAN ÖZGÜR,ÇITIL RIZA,ÇITAK GİZEM (2019). Kadınların İyotlu Tuz Kullanımı İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları-Knowledge and Applications of Women on Iodine Salt Use. 4. Uluslararsı 5. Ulusal Ebelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5707147)

ALPARSLAN ÖZGÜR (2019). Palyaço Modeli. 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5673881)

ÇITAK GİZEM,ALPARSLAN ÖZGÜR,ÇITIL RIZA (2019). EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL DOĞUMA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ. 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5707104)

ALPARSLAN ÖZGÜR,Han Egeli Buğra,DEMİREL YELTEKİN,UĞURLU SERDAL (2019). In a familial Mediterranean fever prevalent region, are familialMediterranean fever and Behçet’s disease associated?. 10th Congress of International Society ofSystemic Auto-Inflammatory Diseases(ISSAID) (Özet Bildiri) (Yayın No:5458070)

ALPARSLAN ÖZGÜR,Güçlü Senem (2019). 12-18 Aylık Bebeklerin Aşı Enjeksiyonları Sırasında Uygulanan Emzirme, Oral Glukoz veKırmızı Burun Yöntemlerinin Ağrıyı Azaltma ve Hayati Bulgular Üzerindeki Etkisi. ”4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5673807)

Karapınar Yasemin,ALPARSLAN ÖZGÜR (2019). Yenidoğanda Topuk Kanı Alma Sırasında Uygulanan Ten Tene Temas, Anne Sütü Verme veSukroza Batırılmış Emzik Vermenin Ağrı Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5673818)

PAMUKÇU GİZEM,METE AYŞE,ALPARSLAN ÖZGÜR,FİDAN GÜLAY (2019). DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN KADINLARIN DOĞUM ŞEKLİ, DOĞUM MEMNUNİYETLERİ VE ANNE-BEBEK BAĞLANMASININ İNCELENMESİ. 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5057772)

ÜNÜVAR BEYZA,ALPARSLAN ÖZGÜR,METE AYŞE (2019). GEBELERİN TETANOZ AŞILANMA DURUMU VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5057765)

ÖZEN ÖZDEN,METE AYŞE,ALPARSLAN ÖZGÜR (2019). EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ GÜDÜLENME DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5057761)

ÇALIŞKAN DÜRDANE,ÖZEN ÖZDEN,METE AYŞE,ALPARSLAN ÖZGÜR (2019). MEDYANIN GEBELİKTE BESLENME ÜZERİNE ETKİSİ. 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5057757)

ALPARSLAN ÖZGÜR,METE AYŞE (2019). EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMA SIRASINDA KARŞILAŞTIKLARI SÖZEL VE FİZİKSEL TACİZ OLAYLARININ BELİRLENMESİ. 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5057710)

AKBAŞ NADİDE BEYZA,METE AYŞE,ALPARSLAN ÖZGÜR (2019). FARKLI AĞIRLIKTAKİ BEBEKLERİN ANNELERİNİN GEBELİKTE BESLENME VE İYOTLU TUZ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ. 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5057696)

ALPARSLAN ÖZGÜR, KAHRAMAN AYŞENUR, ÇATALOLUK AYŞE (2018). 5 Yaş Altı Çocuğu Olan Annelerin Çocukluk Dönemi Aşı Uygulamaları Konusundaki Farkındalıkları. 3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4638606)

Ayfer Koç,ALPARSLAN ÖZGÜR (2018). Postpartum Dönem Meme Çatlağı Yaşayan Kadınların Baş Etme Yöntemleri. 2. ULUSLARARASI KADIN KONGRESİ, Güçlendirilmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek (Özet Bildiri) (Yayın No:4638418)

ALPARSLAN AHMET,YILDIZ SEYFİ,GÜMÜŞ SALİH,ALPARSLAN ÖZGÜR (2018). SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALMEDYA KULLANIM ALIŞKANLIĞI VE AKADEMİK BAŞARILARININİNCELENMESİ. BILMES 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4525905)

AKBAŞ NADİDE BEYZA,ALPARSLAN ÖZGÜR,METE AYŞE (2018). Annelerin Erken Lohusalık Dönemi Sorunlarının Değerlendirilmesi. 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4277493)

KIZILAY ÖZLEM,METE AYŞE,ALPARSLAN ÖZGÜR (2018). Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlığı Ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4277507)

ÇALIŞKAN DÜRDANE,METE AYŞE,ALPARSLAN ÖZGÜR (2018). Farklı Bölümlerden Üniversite Öğrencilerinin Ebelik Mesleğinde Erkeklerin Olmasına İlişkin Düşünceleri. 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4277517)

GÜL SAFİYE NUR,ALPARSLAN ÖZGÜR,METE AYŞE (2018). Üniversite Öğrencilerinin Doğum Şekli Tercihlerinin İncelenmesi. 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4277512)

ÖZEN ÖZDEN,METE AYŞE,ALPARSLAN ÖZGÜR (2018). Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Anne Sütü Bankası Hakkındaki Bilgi Ve Tutumlarının İncelenmesi. 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4277500)

İÇEN GÜLSÜN,COŞGUN ZÜLEYHA,ALPARSLAN ÖZGÜR,METE AYŞE (2018). Annelerin Sarsılmış Bebek Sendromu Hakkında Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4277485)

KISSAL AYGÜL,ALPARSLAN ÖZGÜR,DEMİRTÜRK FUNDA (2017). Hemşirelik Birinci ve Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlari ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3773035)

Kılınç Ebru,ALPARSLAN ÖZGÜR (2017). ETİK DERSİNİN PROBLEM ÇÖZMEBECERİLERİ İLE ETİK YATKINLIK ÜZERİNE ETKİSİ VE ARALARINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK ÖĞRENCİLERİÖRNEĞİ. Uluslararası Hemşirelik Uygulalarında Etik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3802146)

ALPARSLAN ÖZGÜR,BOZKURT GÜLÇİN (2017). The Relationship Between The Opinions of Mothers who Have Infants in Intensive Care Unit on Breast Milk Banking and Their Religious Orientations. 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3872774)

ALPARSLAN ÖZGÜR (2017). Kateter Bakımında Güncellemeler:Üriner Kateter. 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3801761)

ÇAKIR DEMET,SAY ARSLAN,TEKELİ TAŞKÖMÜR AYSUN,ALPARSLAN ÖZGÜR (2017). 15-49 Yaş arası kadınların infertilite ve infertil kadınlara bakış açısının eğerlendirilmesi. EBKO 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3791277)

ALPARSLAN ÖZGÜR,Kılınç Ebru,METE AYŞE (2017). Ebelik İle Besyo Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet, Saldırganlık Ve Çiftler Arası Şiddeti Kabul Etme Durumları Ve Aralarındaki İlişkinin Belirlenmesi. Uluslararsı 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet 1. Adli Gerontoloji Kongres (Özet Bildiri) (Yayın No:3802344)

ALPARSLAN ÖZGÜR,METE AYŞE,ÇEVİK GÜNER ÜMRAN (2017). SUÇA İTİLMİŞ ÇOCUK. Uluslararsı 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet 1. Adli Gerontoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3802301)

ALPARSLAN ÖZGÜR,ALPARSLAN AHMET (2017). İLETİŞİM BECERİSİ VE EMPATİ DÜZEYLERİ: SAĞLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3802220)

ALPARSLAN ÖZGÜR,KARADAĞ MEVLUDE,İŞERİ ÖZGE (2017). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı, Mesleki Benlik Saygısı ile Epistemolojik İnançları ve Aralarındaki İlişkinin Belirlenmesi. Uluslararsı Bilimsel ve MeselekiÇalışmalar kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3802259)

Kılınç Ebru,ALPARSLAN ÖZGÜR (2017). EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ETİK KARARVEREBİLME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3802118)

ÇAKIR DEMET,SAY ARSLAN,TEKELİ TAŞKÖMÜR AYSUN,ALPARSLAN ÖZGÜR,Helvacı sümeyye (2017). Sezaryen ile doğum yapacak gebelerde ameliyat öncesi anksiyete düzeylerininbelirlenmesi. 3. uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3802065)

ÇAKIR DEMET,SAY ARSLAN,TEKELİ TAŞKÖMÜR AYSUN,ALPARSLAN ÖZGÜR (2017). Sezaryen İle Doğum Yapacak Gebelerde Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi. 3.Uluslararası 4.Ulusal Ebelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3801815)

ÇAKIR DEMET,SAY ARSLAN,TEKELİ TAŞKÖMÜR AYSUN,ALPARSLAN ÖZGÜR (2017). 15-49 Yaş Arası Kadınların İnfertilite ve İnfertil Kadınlara Bakış Açısının Değerlendirilmesi. 3.Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3801786)

ÇEVİK GÜNER ÜMRAN,ALPARSLAN ÖZGÜR (2017). IS PASSIVE SMOKING ACHILD ABUSE?. ULUSLARARASI III. ADLİ HEMŞİRELİK II. ADLİ SOSYAL HİZMET I. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3709224)

ÖZDOĞAN AYŞE HURİ,UĞURLU SERDAL,HATEMİ GÜLEN,DEMİREL YELTEKİN,SANDA CALLI,GÜLAY ÖZGÖN,YILDIRIM SÜLEYMAN,MİNE BATUMLU,DİLŞEN ÇEVİRGEN,ELİF AKYAYLA,SELDA ÇELİK,SEVDA MASATLIOĞLU,ÖZGÜLER YEŞİM,CENGİZ MAHİR,KILIÇ HASAN,ALPARSLAN ÖZGÜR,MUSTAFA BALLİ (2011). Prevalence of FMF and Chronıc Renal Faılure due to Amyloıdosıs and Frequency of MEF V Mutatıons In Zara Turkey. Rheumatology (Poster) (Yayın No:1748990)

ALPARSLAN ÖZGÜR Plesantal Transfüzyon ve Kord Klempleme Zamanı: Kanıta Dayalı Çalışmalar. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5673789)

ÇITAK GİZEM,ALPARSLAN ÖZGÜR,ÇITIL RIZA EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL DOĞUMA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ. 6.ULUSLARARASI 10.ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5080695)

ALPARSLAN ÖZGÜR,BOZKURT GÜLÇİN Yoğun Bakımda Bebeği Olan Annelerin Anne Sütü Bankacılığı İle İlgili Görüşleri ve Dini Yönelimleri Arasındaki İlişki. 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3801644)

KARADAĞ MEVLUDE,ALPARSLAN ÖZGÜR,İŞERİ ÖZGE Determining the Critical Thinking Trends and Learning Styles of Health Science Students. 8th World Conference on Educational Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3189555)

KARADAĞ MEVLUDE,ALPARSLAN ÖZGÜR,YILDIRIM ŞİŞMAN NURİYE,İŞERİ ÖZGE Determining the Problem Solving skills And Epistomological Beliefs of higher school students. 8th World Conference on Educational Sciences (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3189284)

ALPARSLAN ÖZGÜR,ÇEVİK GÜNER ÜMRAN,Dilek Çobancı KARA,DEMİR ACAR MUKADDES 0 6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN EV KAZALARINI ÖNLEMEYE YÖNELİK GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMA VE FARKINDALIK DURUMLARI. 5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri HemşireliğiKongresi (Poster) (Yayın No:2077581)

Özdogan H. Ugurlu S, Hatemi G,, Özdogan H. Ugurlu S, Hatemi G,, Özdogan H. Ugurlu S, Hatemi G,, Özdogan H, Ugurlu S, Hatemi G, Demirel Y, Calli S, Ozgon G, Yıldırım S, Batumlu M, Cevirgen D, Akyayla E, Celik S, Masatlıoglu S, Özgüler Y, Cengiz M, Kilic H, Alpaslan Ö, and Balli M Prevalence of FMF and Chronıc Renal Faılure due to Amyloıdosıs and Frequency of MEF V Mutatıons In Zara Turkey. ”, Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2010 (Poster) (Yayın No:313290)

ALPARSLAN ÖZGÜR Kanıta Dayalı Bebek Dostu Uygulamalar. 3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1748606)

ALPARSLAN ÖZGÜR,ŞEKER NEVİN,BOZKURT GÜLÇİN,SÜNBÜL YILMAZ Depression and anxiety responses of hospitalized children and their mother to therapeutic clowns a study. Sigma Theta Tau Internatıonal's 24th International Nursing research congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1748544)

Keskin, Çınar Z, Alparslan Ö, Özmercan V Türkiye deki İl Sağlık Müdürlerinin Liderlik Davranışlarının İş Doyumları ve Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkileri. II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi-(Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:313187)

Uçan S, Alparslan Ö Hastanede Çalışan Ebelerin Neonatal Resüsitasyon Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi. , 2.Ulusal 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği kongre Kitabı, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:313088)

Uçan S, Alparslan Ö Antalya İli Serik İlçesi Büğüş Sağlık Ocağı Bölgesinde İzlenen Bebeklerin Yatış Pozisyonlarının Değerlendirilmesi. 2.Ulusal 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği kongres Kitabı, (Poster) (Yayın No:313032)

Alparslan Ö, Demirel Y, Doğaner G, Kızıldağ N, Özdemir F 0 12 Aylık Bebeği Olan Annelerin Aşı Uygulama Sonrası Oluşan Komplikasyonlarla İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi. 2. Ulusal Ve 1.Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 16-19 Kasım 2009, (Poster) (Yayın No:312968)

Alparslan Ö, Doğaner G, Demirel Y Ebelerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. 2. Ulusal Ve 1.Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, (Poster) (Yayın No:312893)

Aydemir H, Alparslan Ö Göbek Bakımında Kullanılan 70 lik Alkol 10 luk Povidin iyodin ve 0 4 lük Klorheksidin in Kolonizasyon ve Göbek Düşme Süresi Üzerine Etkisi. 2. Ulusal ve 1.Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, (Poster) (Yayın No:312826)

Alparslan Özgür, Yıldız Suzan Kronik Hematolojik Onkolojik Hastalıklı Çocukların Kardeşleri ve Annelerine Verilen Hemşirelik Desteğinin Kaygı Düzeylerine Etkisi. 2. Uluslararası Hemşirelik Kongresi–9. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Özet Kitabı Özet Kitabı,7–11 Eylül 2003,Antalya (Poster) (Yayın No:312713)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ALPARSLAN ÖZGÜR (2020). Ateşli Çocuğa Yaklaşım. 64. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,19. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6662974)

ALPARSLAN ÖZGÜR Bebek Dostu Kanıta Dayalı Uygulamalar. Daha İyi Bir Gelecek İçin Ebeler Sempozyumu:Yenidoğan Ve Ebelik Bakımı (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2078387)

ALPARSLAN ÖZGÜR Sezeryan Doğum Müdahaleleri ve Doğal Doğumun Yenidoğan Sağlığına Etkileri. Amasya üniversitesi Sağlık yüksekokulu ebelik Bölümü Doğum Sempozyumu (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2078626)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Kavram Haritası Ve Akış Şemalı Cerrahi Hemşireliği (2021)., ALPARSLAN ÖZGÜR, KARADAĞ MEVLUDE, İŞERİ ÖZGE, Vize Basın Yayın, Editör: Karadağ, Mevlüde,Bulut,Hülya, Sayfa Sayısı: 1119, ISBN: 978-605-9278-66-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6977824)

Çocuk Acil Hemşireliği (2021)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Sema Kuğuoğlu,Duygu Sönmez Düzkaya, Sayfa Sayısı: 786, ISBN: 978-625-7146-18-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6662904)

Çocuk Acil Hemşireliği (2021)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Sema Kuğuoğlu, Duygu Sönmez Düzkaya, Sayfa Sayısı: 786, ISBN: 978-625-7146-18-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6662912)

Çocuk Acil Hemşireliği (2021)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Ankara Nobel Tıp Kitabeveleri, Editör: Sema Kuğuoğlu,Duygu Sönmez Düzkaya, Sayfa Sayısı: 786, ISBN: 978-625-7146-18-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6662911)

Çocuk Acil Hemşireliği (2021)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Sema Kuğuoğlu, Duygu Sönmez Düzkaya, Sayfa Sayısı: 786, ISBN: 978-625-7146-18-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6662910)

Çocuk Acil Hemşireliği (2021)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Sema Kuğuoğlu, Duygu Sönmez Düzkaya, Sayfa Sayısı: 786, ISBN: 978-625-7146-18-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6662908)

Çocuk Acil Hemşireliği (2021)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Sema Kuğuoğlu, Dugu Sönmez Düzkaya, Sayfa Sayısı: 786, ISBN: 978-625-7146-18-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6662906)

Çocuk Acil Hemşireliği (2021)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Semakuğuoğlu,Duygu Sönmez Düzkaya, Sayfa Sayısı: 786, ISBN: 978-625-7146-18-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6662901)

Çocuk Hemşireliği (2021)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Ankara Nobael Tıp Kitabevleri, Editör: Sema Kuğuoğlu,Duygu Sönmez Düzkaya, Sayfa Sayısı: 786, ISBN: 978-625-7146-18-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6662900)

Kavram Haritası Ve Akış Şemalı Cerrahi Hemşireliği (2019)., ALPARSLAN ÖZGÜR, KARADAĞ MEVLUDE, YÜKSEL SERPİL, ALTUN UĞRAŞ GÜLAY, AYHAN HATİCE, İŞERİ ÖZGE, Vize Basın Yayın, Editör: Karadağ, Mevlüde,Bulut,Hülya, Sayfa Sayısı: 1400, ISBN: 978-605-9278-66-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6977832)

Pediatri Hemşireliği (2018)., ALPARSLAN ÖZGÜR,YILDIRIM FERDAĞ,ALTUN YILMAZ EMİNE, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Editör: Zeynep Conk, Zümrüt Başbakkal, Hatice Bal Yılmaz,Bahire Bolışık, Sayfa Sayısı: 1011, ISBN: 978-605-81550-2-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4521233)

Ebeler Ve Ebelik Öğrencileri İçin Normal Doğum Ve Sonrası Dönem (2018)., ALPARSLAN ÖZGÜR, İstanbul Medikal Sağlık Ve Yayıncılık, Editör: Kıymet Yeşilçiçek Çalık, Fatma Coşar Çetin, Sayfa Sayısı: 518, ISBN: 978-605-9528-92-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4521184)

Pediatri Hemşireliği Akıl Notları Yeni (2018)., AKGÜN KOSTAK MELAHAT,ALPARSLAN ÖZGÜR, Güneş Tıp Kitabevleri, Editör: Hicran Çavuşoğlu, Sayfa Sayısı: 323, ISBN: 978-975-277-688-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3803193)

Hemşirelik Sürecinin Uygulanması Klinik Karar Verme Süreci (2017)., ALPARSLAN ÖZGÜR,ALTUN YILMAZ EMİNE, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Gülçin Bozkurt, Duygu Sönmez Düzkaya, Banu Terzi, Sayfa Sayısı: 236, ISBN: 978-605-335-290-7, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3529882)

Ebeler İçin Yenidoğan Sağlığı Ve Hastalıkları (2016)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., Editör: Rabia Ekti Genç, Hava Özkan, Sayfa Sayısı: 679, ISBN: 978-605-83928-3-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3184364)

Ebeler İçin Yenidoğan Sağlığı Ve Hastalıkları (2016)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., Editör: Rabia Ekti Genç, Hava Özkan, Sayfa Sayısı: 679, ISBN: 978-605-83928-3-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3184670)

Ebeler İçin Yenidoğan Sağlığı Ve Hastalıkları (2016)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., Editör: Rabia Ekti Genç, Hava Özkan, Sayfa Sayısı: 679, ISBN: 978-605-83928-3-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3185433)

İlk Yardım (2016)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Eğiten Kitap Yayıncılık Org. Tic. Ltd.Şti., Editör: Ferdağ Yıldırım, Saide Faydalı, Sayfa Sayısı: 338, ISBN: 978-605-9422-40-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3185956)

İlk Yardım (2016)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Eğiten Kitap Yayıncılık Org. Ltd. Şti., Editör: Ferdağ Yıldırım, Saide Faydalı, Sayfa Sayısı: 338, ISBN: 978-605-9422-40-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3186336)

İlk Yardım (2016)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Eğiten Kitap Yayıncılık Org. Tic. Ltd. Şti., Editör: Ferdağ Yıldırım, Saide Faydalı, Sayfa Sayısı: 338, ISBN: 978-605-9422-40-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3186649)

Pediatri Hemşireliği (2013)., Yıldırım Ferda, Altun Emine, Alparslan Özgür, Akademisyen Kitabevi, Editör: Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B, Sayfa Sayısı: 995, ISBN: 978-605-464-936-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 311664)

Birinci Basamakta Aşı (2012)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Türkiye Klinikleri Yayın Seri No:120, Editör: Demirel Y, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 311600)

sanatsal faaliyetler

"Ebeveynler için A’dan Z’ye Koronavirus", İnstamagazin Kolik-Volum:37, TÜRKİYE, 2020,

"Sağlık", https://www.haberhurriyeti.com/haber/5867032/bebek-masajinda-kullanilan-yaglar, TÜRKİYE, 2020,

"Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi", instagram@togukadincalismalari, TÜRKİYE, 2020,

"2020 Emzirme Haftası Etkinliği", Ebeler Derneği resmi Hesabı, youtube, TÜRKİYE, 2020,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tez Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.11.2006-03.06.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"A Tipi Bireysel Proje", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.09.2009-01.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Doğuma Hazırlık ve Yoga Eğitiminin Gebelerin Psikolojik Sağlamlılıkları ve Gebeliklerine Uyum Düzeyleri ve Doğum Ağrısına Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.08.2018-01.10.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Ebelik Bölümü Mesleki Beceri Laboratuvarının Kurulması ve Laboratuvarda Uygulanan Eğitim Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 13.08.2018-01.10.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tez projesi, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, No SYO 4 2007 ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 06.06.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bireysel Proje", BAP, Uzman (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Güdümlü Proje", BAP, Uzman (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1991-1991, hemşire, Hacettepe Üviversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesi, Dahiliye devamlı yoğun bakım ünitesinde hemşirelik

1991-1992, hemşire, Cumhuriyet Üviversitesi Araştırma ve uygulama hastanesi, yenidoğan Ünitesinde hemşirelik

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Eyleminde Acil Durumlar ve Yaklaşım, Kurs koordinasyon ve yönetimi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Simülatör Laboratuvarı, Kurs, 09.08.2016-09.08.2016 (Ulusal)

Doğum Eyleminde Acil Durumlar ve Yaklaşım, Kurs Koordinsyon ve yönetimi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Simülatör Laboratuvarı, Kurs, 11.08.2016-11.08.2016 (Ulusal)

Yenidoğan Canlandırma Programı, 1.Ders içeriği,7-8. ders içeriği,uygulamalarYazılı sınav,Uygulama sınavı, Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Kurs, 10.05.2016-12.05.2016 (Ulusal)

Ebelere Yönelik Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış, Bu protokol ile anne adaylarının doğumu sağlıklı ve güvenli şartlarda gerçekleştirmesi,doğum hizmetlerinin güçlendirilmesi, ebelerin doğumlarda daha etkin rol almaları ve normal doğumların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.TOKAT İLİEĞİTİM PROGRAMI1. GÜN-01.11.2017Açılış, tanışma, programın tanıtılması,Doç. Dr. Özgür ALPARSLANDoğum Hizmetlerinin Güçlendirimesinde Ebelik Mesleğinin Önemi,Ebelik Felsefesi ve Etik Yaklaşım ,Preterm Eylem-Postterm Eylem,Umblikal Kordon Anomalileri,Erken MembranRüptürü,Amniotik Mai Anomalileri ,plesenta Anomalileri,FetalDistress,İnrapartumFetalMonitarizasyon, Normal Doğumun Anne ve Yenidoğan Sağlığına Katkıları,Doğum Fizyolojisi ve Hormonların Rolü , Normal Doğum Mekanizması,Doğum Eyleminin 1. Evresinde İzlem ve Ebelik Uygulamaları,Doğum Eyleminin 2. Evresinde İzlem ve Ebelik Uygulamaları ,Doğum Eyleminin 3. Evresinde İzlem ve Ebelik Uygulamaları, Doğum Eyleminin 4. Evresinde İzlem ve Ebelik Uygulamaları ,Kanguru Bakımı Doç. Dr. Özgür ALPARSLAN,Uygulama 5 gün ,Değerlendirme ve Kapanış, Kamu Hastaneleri Birliği Tokat Devlet Hastanesi Konferans Salonu, Kurs, 01.11.2017-13.11.2017 (Ulusal)

Doğum Eyleminde Acil Durumlar ve Yaklaşım, Kursun koordinasyonu ve yönetimi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Simülasyon Laboratuvarı, Kurs, 14.07.2016-17.07.2016 (Ulusal)

Doğum Eyleminde acil durumlar ve yaklaşım, Koordinasyon sağlama, kursun organizasyonu, T.C. Tokat Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Kurs, 21.04.2016-21.04.2016 (Ulusal)

Doğum Eyleminde Acil Durumlar ve Yaklaşım, Kursun Koordinasyonu ve Yönetimi, Gaziomanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri FAkültesi Simülatör Laboratuvarı, Kurs, 21.07.2016-21.07.2016 (Ulusal)

Doğum Eyleminde Acil Durumlar ve Yaklaşım, Kursun koordinasyon ve yönetimi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Simülatör Laboratuvarı, Kurs, 26.07.2016-26.07.2016 (Ulusal)

Doğum Eyleminde Acil Durumlar ve Yaklaşım, Kursun koordinasyon ve yönetimi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Simülatör Laboratuvarı, Kurs, 28.07.2016-28.07.2016 (Ulusal)

Doğum Eyleminde Acil Durumlar ve Yaklaşım, Kursun koordinasyonu ve yönetimi, Ğaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Doğum Simülatörü Odası, Kurs, 31.03.2016-31.03.2016 (Ulusal)

çalıştay

Tokat İli Anne ve Bebek Ölümleri İle Mücadele Çalıştayı, İlimizdeki gebe bilgilendirme sınıflarının 1. ve 2. basamak koordinasyonu nasıl sağlanmalıdır ?, Tokat Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çalıştay, 23.05.2016-18.06.2016 (Ulusal)

 

sertifika

Ebelik Mezun Öğrencilere Yenidoğan Resusitasyonu Sertifika Programı (NRP), Entubasyonda ebenin görevleri ve uygulanması, 1. dersin sunumu, tanışma, yazılı ve uygulama sınavı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sertifika, 30.05.2016-02.06.2016 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ozgur.alparslan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1997-2003
İstanbul Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik (Dr)

Tez Adı:Kronik Hematolojik-Onkolojik Hastalığı Olan Çocukların Kardeşleri Ve Annelerine Verilen Hemşirelik Desteğinin Kaygı Düzeylerine Etkisi
Yüksek Lisans
1991-1994
Cumhuriyet Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Pediatri Servislerinde Kulanılan Antibiyotiklerin Sulandırılması, Saklanması Ve Hastaya Verilmesi Konusunda Hemşirelerin Bilgi Ve Uygulamalarının Belirlenmesi
Lisans
1987-1991
Cumhuriyet Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik Pr.Akademik Görevler

Profesör
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/EBELİK BÖLÜMÜ/EBELİK ANABİLİM DALI/
Doçent
2016-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/EBELİK BÖLÜMÜ/EBELİK ANABİLİM DALI/
Öğretim Görevlisi
1998-2019
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK YÜKSEKOKULU/
Doçent
2014-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TOKAT SAĞLIK YÜKSEKOKULU/EBELİK BÖLÜMÜ/EBELİK PR./
Yardımcı Doçent
2010-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TOKAT SAĞLIK YÜKSEKOKULU/EBELİK BÖLÜMÜ/
Yardımcı Doçent
2004-2010
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/EBELİK BÖLÜMÜ/EBELİK ANABİLİM DALI/
Öğretim Görevlisi
1992-1998
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/


İdari Görevler

Fakülte Senato Üyesi Temsilci
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)EBELİK ESASLARI IITürkçe16
(2019-2020)EBELİK DEONTOLOJİSİ VE ETİKTürkçe2
(2019-2020)YENİDOĞAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARITürkçe14
(2019-2020)BÜYÜME GELİŞMETürkçe2
(2019-2020)EBELİĞE GİRİŞTürkçe1
(2018-2019)HASTALIK BİLGİSİ(UZEM)Türkçe4
(2018-2019)EBELİK ESASLARI IITürkçe16
(2018-2019)HASTALIK BİLGİSİTürkçe4
(2018-2019)KADİN SAGLİGİ VE HASTALİKLARİ (UZEM)Türkçe5
(2018-2019)BÜYÜME GELİŞMETürkçe2
(2018-2019)EBELİĞE GİRİŞTürkçe1
(2018-2019)BÜYÜME GELİŞME (UZEM)Türkçe2
(2018-2019)YENİDOĞAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARITürkçe14
(2018-2019)EBELİK DEONTOLOJİSİ VE ETİKTürkçe2
Yüksek Lisans
(2019-2020)DANIŞMANLIKTürkçe10
(2019-2020)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe8
(2019-2020)EBELİK SEMİNERİTürkçe1
(2019-2020)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2019-2020)EBELİKTE TEMEL KAVRAMLARTürkçe2
(2018-2019)KANITA DAYALI EBELİKTürkçe3
(2018-2019)YENİDOĞANTürkçe4
(2018-2019)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe8
(2018-2019)EBELİKTE TEMEL KAVRAMLARTürkçe2
(2018-2019)EBELİK SEMİNERİTürkçe1
(2018-2019)DANIŞMANLIKTürkçe10
(2018-2019)EBELİKTE ETİKTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ayşenur KAHRAMAN, (2020)., "NORMAL DOĞUMA YÖNELİK ÖZ-YETERLİLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", Yüksek Lisans
2.Hatice KARAKULAK, (2009)., "Anne-bebek bağlanma ölçeğinin türk toplumuna uyarlanması (Aydın örneği)", Cumhuriyet Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Demet SARIKAYA ÇAKIR, (2009)., "Doğum tipi değişkeninin anne bebek etkileşimi ve annenin bebeğini algılaması üzerindeki etkilerinin incelenmesi", Cumhuriyet Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Hüsniye AYDEMİR, (2007)., "Göbek bakımında kullanılan %70'lik alkol, %10'luk povidin iyodin ve %0,4'lük klorheksidin'in kolonizasyon ve göbek düşme süresi üzerine etkisi", Cumhuriyet Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
5.Hatice ACAR BEKTAŞ, (2007)., "Emek sağlık ocağı bölgesinde yaşayan kadınlarda stres üriner inkontinans yaygınlığı ile ilişkili faktörlerin incelenmesi", Cumhuriyet Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
6.Sabriye UÇAN, (2007)., "Hastanede çalışan ebelerin neonatal resüsitasyon konusundaki bilgilerinin değerlendirilmesi", Cumhuriyet Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
7.Esma KIR, (2020)., "Yenidoğanlarda ninnilerin ve beyaz gürültünün emzirmenin başlatılması üzerine etkisinin karşılaştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Ayfer KOÇ, (2020)., "Doğum indiksiyonu sentetik oksitosinin yenidoğan umblikal kord gazına ve oksijen saturasyon düzeyine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Ebru SOLMAZ, (2020)., "Ebelik öğrencilerinde eğitimin ahlaki duyarlılık, eleştirel düşünme ve karar verme becerisi üzerine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Yasemin KARAPINAR, (2019)., "Yenidoğanda topuk kanı alma sırasında uygulanan ten tene temas, anne sütü verme ve sukroza batırılmış emzik vermenin ağrı üzerindeki etkisinin karşılaştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Senem GÜÇLÜ, (2019)., "12-18 aylık bebeklerin aşı enjeksiyonları sırasında uygulanan emzirme, oral glukoz ve kırmızı burun yöntemlerinin ağrıyı azaltma ve hayati bulgular üzerindeki etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Ayşenur KAHRAMAN, (2020)., "Normal doğuma yönelik öz-yeterlilik ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Elif ÇİLESİZ, (2021)., "POSTPARTUM DÖNEMDEKİ ANNELERİN DOĞUM SONU GÜVENLİK HİSLERİ İLE ANNE-BEBEK BAĞLANMASI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Investigating the Relationship between the Opinions of Mothers with Infants in Intensive Care Unit on Human Milk Banking and their Religious Attitudes(Index Copernicus), Dergi, ısosjournal, 31.12.2020
2.ınternatıonal Scientific and Vocational Studies Journal(•Index Copernicus•Directory of Research Journals Indexing•ResearchBib•Google Scholar•Scientific Indexing Service (sindex)), Dergi, ısosjournal, 30.06.2019
3.GELECEĞİN DÜNYASINDABİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALARSAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ, Kitap, Editör, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 01.12.2018 - 01.12.2018
4.International Scientific and Vocational Studies Journal(index copernicus,ESJI,ROAD,ASOS ındex), Dergi, Isosjournal, 01.06.2017


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ACAR BEKTAŞ HATİCE, ALPARSLAN ÖZGÜR (2021). Bibliometric analysis of studies on covid-19 that published in international literature and adressing Turkey: From General to special Nursing-Midwifery Research. Journal of Basic and Clinical Health Sciences, 1(1), 726-735., Doi: 10.30621/jbachs.899993 (Yayın No: 7017201)
2.YILAR ERKEK ZÜMRÜT, ALPARSLAN ÖZGÜR, ÖZTÜRK ALTINAYAK SERAP (2021). The Effect of Simulation-Based Training About Emergencies in and Approaches to Delivery Given to Emergency Personnel. Clinical and Experimental Health Sciences, 11(1), 96-104., Doi: 10.33808/clinexphealthsci.770975 (Yayın No: 7017217)
3.ÇATALOLUK AYŞE, KAHRAMAN AYŞENUR, ALPARSLAN ÖZGÜR (2021). Türkiye’de Anne/Baba-Bebek Bağlanmasını Belirlemeye Yönelik Kullanılan Ölçekleri İnceleme. Pediatr Pract Res, 9(1), 11-17., Doi: 10.21765/pprjournal.899804 (Yayın No: 7017225)
4.ÇATALOLUK AYŞE, ALPARSLAN ÖZGÜR (2021). Investigation of Midwifery Students' Knowledge, Opinions and Religious Attitudes about Breast Milk Banking. journal of contemporary medicine, 11(1), 62-68., Doi: 10.16899/jcm.645964 (Yayın No: 6919262)
5.ALPARSLAN ÖZGÜR,BOZKURT GÜLÇİN (2020). Investigating the Relationship between the Opinions of Mothers with Infants in Intensive Care Unit on Human Milk Banking and their Religious Attitudes. International Scientific and Vocational Studies Journal, (2), 90-94., Doi: 10.47897/bilmes.827955 (Yayın No: 6736934)
6.ALPARSLAN ÖZGÜR,Han Egeli Buğra,DEMİREL YELTEKİN,UĞURLU SERDAL (2020). The Prevalence of Familial Mediterranean Fever and Behçet’s Disease: A Cross-Sectional Study. Archives of Rheumatology, 35(4), 609-613., Doi: 10.46497/ArchRheumatol.2020.7769 (Yayın No: 6365129)
7.ALPARSLAN ÖZGÜR,ALPARSLAN AHMET (2020). Communication Skills and Empathy Levels: The Case ofHealth Department Students. Journal of Contemporary Medicine, 10(4), 446-450., Doi: DOI: 10.16899/jcm.635230 (Yayın No: 6628174)
8.ALPARSLAN ÖZGÜR,ÇITIL RIZA,ÇITAK GİZEM (2020). Knowledge and Applications of Women on Iodine Salt Use. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL JOURNAL (ISVOS JOURNAL, 4(1), 49-59. (Yayın No: 6365122)
9.BOZKURT GÜLÇİN,İNAL SEVİL,Yantiri Leman,ALPARSLAN ÖZGÜR (2019). Relationship Between Coping Strategies, Religious Attitude, and Optimism of Mothers of Children with Cancer. Journal of Transcultural Nursing, 30(4), 365-370., Doi: https://doi.org/10.1177/1043659618818714 (Yayın No: 5458136)
10.ALPARSLAN ÖZGÜR,Han Egeli Buğra,DEMİREL YELTEKİN,UĞURLU SERDAL (2019). In a familial Mediterranean fever prevalent region, are familialMediterranean fever and Behçet’s disease associated ?. Pediatric Rheumatology, 17(1), 38-39., Doi: 10.1186/s12969-019-0313-x (Yayın No: 5457997)
11.ALPARSLAN ÖZGÜR,Han Egeli Buğra,DEMİREL YELTEKİN,UĞURLU SERDAL (2019). AB1083 In A Famılıal Medıterranean Fever Prevalent Regıon, Are Famılıal Medıterranean Fever And Behçet’s Dısease Assocıated?. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES, 78(2), 2006-2006., Doi: 10.1136/annrheumdis-2019-eular.3896 (Yayın No: 4538474)
12.KARADAĞ MEVLUDE,ALPARSLAN ÖZGÜR,YILDIRIM ŞİŞMAN NURİYE,İŞERİ ÖZGE (2018). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve epistemolojik inançları. Cukurova Medical Journal, 43(1), 1-6., Doi: 10.17826/cumj.340081 (Yayın No: 3910007)
13.KARADAĞ MEVLUDE,ALPARSLAN ÖZGÜR,İŞERİ ÖZGE (2018). Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve öğrenme stilleri. Cukurova Medical Journal, 43(1), 13-21., Doi: 10.17826/cumj.340090 (Yayın No: 4181948)
14.KARADAĞ MEVLUDE,ALPARSLAN ÖZGÜR,YILDIRIM ŞİŞMAN NURİYE,İŞERİ ÖZGE (2018). Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin problem çözme becerileri ve epistomolojik inançları. Çukurova Med J, 43(1), 1-6., Doi: 10.17826/cumj.340081 (Yayın No: 5905058)
15.KARADAĞ MEVLUDE,ALPARSLAN ÖZGÜR,İŞERİ ÖZGE (2018). Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve öğrenme stillleri. Çukuroa Med J, 43(1), 13-21., Doi: 10.17826/cumj.340090 (Yayın No: 5905153)
16.ALPARSLAN ÖZGÜR,BOZKURT GÜLÇİN (2018). The effect of a clown model implemented in hospital on the anxiety and depression level of ill children and their mothers. Arts Health, 10(2), 138-150., Doi: 10.1080/17533015.2017.1334679 (Yayın No: 3759408)
17.METE AYŞE,ALPARSLAN ÖZGÜR (2018). Investigating University Students’ Preferences for Mode of Delivery. International Journalof Caring Sciences, 2(3), 1408-1415. (Yayın No: 4665820)
18.ÇAKIR DEMET,ALPARSLAN ÖZGÜR (2018). Doğum Tipi Değişkeninin Anne-Bebek Etkileşimi ve Annenin Bebeğini Algılaması Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Journal of Contemporary Medicine, 8(2), 139-147., Doi: 10.16899/gopctd.418653 (Yayın No: 4290189)
19.ALPARSLAN ÖZGÜR (2017). Ebelik ve Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Klinik Uygulamalar, Okul-Hastane İşbirliği [Clinical Practices and School-Hospital Collaboration Through The Eyes of Midwifery and Nursing Students]. Jounal of Contemporary Medicine, 7(4), 365-372., Doi: 10.16899/gopctd.359986 (Yayın No: 3802837)
20.Karakulak Hatice Aydemir,ALPARSLAN ÖZGÜR (2016). Anne Bebek Bağlanma Ölçeğinin Türk Toplumuna Uyarlanması Aydın Örneği. Çağdaş Tıp Dergisi, 3(3), 188-199., Doi: DOI: http://dx.doi.org/10.16899/ctd.45668 (Yayın No: 2937554)
21.UÇAN Sabriye,ALPARSLAN ÖZGÜR (2016). Hastanede Çalışan EbelerinNeonatal Resusitasyon Konusundaki Bilgileri. Yoğun bakım Hemşireliği Dergisi, 19(1), 7-14. (Yayın No: 2634770)
22.DEMİRTÜRK FUNDA,YILAR ERKEK ZÜMRÜT,ALPARSLAN ÖZGÜR,DEMİRTÜRK FAZLI,DEMİR OSMAN,İNANIR AHMET (2016). Comparison of Reflexology and Connective Tissue Manipulation in Participants with Primary Dysmenorrhea. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 22(1), 38-44., Doi: 10.1089/acm.2015.0050 (Yayın No: 1747082)
23.Özdoğan Huri,UĞURLU SERDAL,Özgün E,çalışma grubu FMF,ALPARSLAN ÖZGÜR (2015). Is Familial Mediterranean Fever a clinical diagnosis? Results of a field survey. Pediatric Rheumatology, 13(Suppl 1), 126-126., Doi: 10.1186/1546-0096-13-S1-P126 (Yayın No: 3863722)
24.BEKTAŞ HATİCE,ALPARSLAN ÖZGÜR (2013). The factors related to prevalence of urinary stress incontinence in women inhabiting in Primer Health Center Turkey. HealthMED, 7(1), 182-189. (Yayın No: 312209)
25.ALPARSLAN ÖZGÜR,DEMİREL YELTEKİN (2012). Traditional neonatal care practices in Turkey. Japan Journal of Nursing Science, 10(1), 47-54., Doi: doi:10.1111/j.1742-7924.2012.00209.x (Yayın No: 311880)
26.Aydemir H, Alparslan Ö, Demirel Y (2012). Comparison of the effects of 70 alcohol 10 povidone iodine and 0 4 chlorhexidine which are used in umbilical care on colonization and umbilical cord separation time. African Journal of Microbiology Research, 6(13), 3112-3118., Doi: 10.5897/AJMR11.1087 (Yayın No: 312084)
27.Alparslan Ö, Demirel Y (2012). The determination of midwives levels of knowledge about vaccines in Sivas Turkey. Scientific Research and Essays (SRE)., 7(44), 3809-3815., Doi: 10.5897/SRE12.218 (Yayın No: 312156)
28.Alparslan Ö, Yıldız S (2011). The Effect of Nursing Support Given to The Siblings and Mothers of Children with Chronic Hematologic Oncologic Disease on The Anxiety Levels of The Siblings and Mothers. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi,, 14(1), 21-33. (Yayın No: 311217)
29.Alparslan Ö, Uçan S (2011). Büğüş Sağlık Ocağı Bölgesindeki 0 6 aylık Bebeklerde Ani Bebek Ölümü Sendromu ABOS ile İlgili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi,, 13(1), 25-34. (Yayın No: 311157)
30.Alparslan Ö, Doganer g (2009). Relationship between levels of burnout of midwives who work in Sivas Turkey province center and identified socio demographic characteristics. International Journal of Nursing and Midwifery, November, 2009;1(2) :019-028., 1(2), 19-28. (Yayın No: 310807)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ALPARSLAN ÖZGÜR (2018). Suça İtilmiş Çocuk. Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, 4(2), 160-166. (Yayın No: 4290185)
2.DEMİRTÜRK FUNDA,GÜNAL AYLA,ALPARSLAN ÖZGÜR (2017). Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyinin Tanımlanması. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 5(3), 169-178. (Yayın No: 3917809)
3.ALPARSLAN ÖZGÜR,DEMİR ACAR MUKADDES (2016). KistikFibrozis ve Hemşirelik Bakımı. Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, 1(3), 40-45. (Yayın No: 2635141)
4.ALPARSLAN ÖZGÜR (2016). Konjenital Hipotiroidizm ve Erken Tanının Önemi. e-Sağlık Ebelik Dergisi, 4(14), 58-62. (Yayın No: 2937681)
5.BOZKURT GÜLÇİN,ALPARSLAN ÖZGÜR (2016). Kanama Riskli Çocukta Kafa Travması ve Yaklaşımlar. Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, 2(2), 8-14. (Yayın No: 2937615)
6.ALPARSLAN ÖZGÜR (2015). Yenidoğan Yoğun Bakım Hastalarında Duyusal Algılamada Bozulma. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 17(2), 59-67. (Yayın No: 1747810)
7.Alparslan Ö, Karaoğlan B (2012). Sokakta Çalışan Çocukların Yaşam Koşulları. Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(4), 268-274. (Yayın No: 311786)
8.ALPARSLAN ÖZGÜR (2011). Aşılarda ve Aşılamada Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar. Türkiye Klinikleri J Fam. Med. -Special Topics, 2(5), 27-32. (Yayın No: 3200897)
9.Alparslan Ö, Demirel Y, Doğaner G, Kızıldağ N, Özdemir F (2010). Annelerin Çocukluk Çağı Aşı Takvimi ve Aşılama Komplikasyonları ile İlgili Bilgi Durumları. Sağlık ve Toplum Dergisi,, 20(1), 27-33. (Yayın No: 311113)
10.Alparslan Ö, Doganer g (2010). Türkiye deki İl Sağlık Müdürlerinin Liderlik Davranışlarının İş Doyumları ve Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkileri. T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, (1), 110-117. (Yayın No: 310976)
11.Demirel Y, Arslan S, Turan C, Alparslan Ö, Toktamış A (2010). Recognition of Cigarette Logos by Primary School Children. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci,, 22(1), 25-33. (Yayın No: 310763)
12.ALPARSLAN ÖZGÜR (2008). Çocukluk Dönemi Aşı Uygulama Teknikleri ve İlgili Standartlar. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(2), 47-55. (Yayın No: 304436)
13.ALPARSLAN ÖZGÜR,Doğaner Gülbahtiyar,Çiftçi Meryem (2007). Kadınların Üriner İnkontinans ve Kegel Egzersizi Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. STED, 16(9), 129-133. (Yayın No: 304572)
14.Alparslan Ö, Doğaner G, Kızkapan N (2005). 15 49 yaş Grubu Kadınların HIV AIDS Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Türk HIV/AIDS Dergisi, 8(4), 143-147. (Yayın No: 312330)
15.Alparslan Ö, Erdemir F (1997). Pediatri Servisinde Kullanılan Antibiyotiklerin Sulandırılması Saklanması ve Hastaya Verilmesi Konusunda Hemşirelerin Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1(1), 41-52. (Yayın No: 312270)
16.Orçun Neşegül, Çankaya Özgür (1992). Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Hemşire ve Ebelerin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi. III. Ulusal Hemşirelik Kongre Kitabı, (1), 191 (Yayın No: 304092)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.ALPARSLAN ÖZGÜR (2006). Dünyanın Ebelere Şuankinden Daha Fazla Gereksinimi Var. Sinerji, (2), 24 (Yayın No: 295260)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ALPARSLAN ÖZGÜR (2019). Palyaço Modeli. 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5673881)
2.ALPARSLAN ÖZGÜR (2017). Kateter Bakımında Güncellemeler:Üriner Kateter. 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3801761)
3.ALPARSLAN ÖZGÜR,Han Egeli Buğra,DEMİREL YELTEKİN,UĞURLU SERDAL (2019). AB1083 IN A FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER PREVALENT REGION, ARE FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER AND BEHÇET’S DISEASE ASSOCIATED?. Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2019, Madrid, 12–15 June 2019 (Özet Bildiri) (Yayın No:5120050)
4.KISSAL AYGÜL,ALPARSLAN ÖZGÜR,DEMİRTÜRK FUNDA (2017). Hemşirelik Birinci ve Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlari ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3773035)
5.ÇAKIR DEMET,SAY ARSLAN,TEKELİ TAŞKÖMÜR AYSUN,ALPARSLAN ÖZGÜR (2017). 15-49 Yaş arası kadınların infertilite ve infertil kadınlara bakış açısının eğerlendirilmesi. EBKO 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3791277)
6.ÇAKIR DEMET,SAY ARSLAN,TEKELİ TAŞKÖMÜR AYSUN,ALPARSLAN ÖZGÜR (2017). Sezaryen İle Doğum Yapacak Gebelerde Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi. 3.Uluslararası 4.Ulusal Ebelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3801815)
7.ÇAKIR DEMET,SAY ARSLAN,TEKELİ TAŞKÖMÜR AYSUN,ALPARSLAN ÖZGÜR (2017). 15-49 Yaş Arası Kadınların İnfertilite ve İnfertil Kadınlara Bakış Açısının Değerlendirilmesi. 3.Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3801786)
8.ÇITAK GİZEM,ALPARSLAN ÖZGÜR,ÇITIL RIZA (2019). EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL DOĞUMA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ. 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5707104)
9.ALPARSLAN ÖZGÜR,ÇETİN ÖZNUR,METE AYŞE,KAHRAMAN AYŞENUR (2020). SS-038 Ebelik Mesleki Beceri Eğitiminde Laboratuvarda Uygulanan Eğitim Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6841624)
10.KAHRAMAN AYŞENUR,ALPARSLAN ÖZGÜR (2020). SS-039 Normal Doğuma Yönelik Öz-Yeterlilik Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6841362)
11.ÇAKIR DEMET,SAY ARSLAN,TEKELİ TAŞKÖMÜR AYSUN,ALPARSLAN ÖZGÜR,Helvacı sümeyye (2017). Sezaryen ile doğum yapacak gebelerde ameliyat öncesi anksiyete düzeylerininbelirlenmesi. 3. uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3802065)
12.AKBAŞ NADİDE BEYZA,ALPARSLAN ÖZGÜR,METE AYŞE (2018). Annelerin Erken Lohusalık Dönemi Sorunlarının Değerlendirilmesi. 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4277493)
13.KIZILAY ÖZLEM,METE AYŞE,ALPARSLAN ÖZGÜR (2018). Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlığı Ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4277507)
14.ÇALIŞKAN DÜRDANE,METE AYŞE,ALPARSLAN ÖZGÜR (2018). Farklı Bölümlerden Üniversite Öğrencilerinin Ebelik Mesleğinde Erkeklerin Olmasına İlişkin Düşünceleri. 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4277517)
15.GÜL SAFİYE NUR,ALPARSLAN ÖZGÜR,METE AYŞE (2018). Üniversite Öğrencilerinin Doğum Şekli Tercihlerinin İncelenmesi. 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4277512)
16.ÖZEN ÖZDEN,METE AYŞE,ALPARSLAN ÖZGÜR (2018). Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Anne Sütü Bankası Hakkındaki Bilgi Ve Tutumlarının İncelenmesi. 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4277500)
17.İÇEN GÜLSÜN,COŞGUN ZÜLEYHA,ALPARSLAN ÖZGÜR,METE AYŞE (2018). Annelerin Sarsılmış Bebek Sendromu Hakkında Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4277485)
18.ALPARSLAN ÖZGÜR,Han Egeli Buğra,DEMİREL YELTEKİN,UĞURLU SERDAL (2019). In a familial Mediterranean fever prevalent region, are familialMediterranean fever and Behçet’s disease associated?. 10th Congress of International Society ofSystemic Auto-Inflammatory Diseases(ISSAID) (Özet Bildiri) (Yayın No:5458070)
19.ÇEVİK GÜNER ÜMRAN,ALPARSLAN ÖZGÜR (2017). IS PASSIVE SMOKING ACHILD ABUSE?. ULUSLARARASI III. ADLİ HEMŞİRELİK II. ADLİ SOSYAL HİZMET I. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3709224)
20.PAMUKÇU GİZEM,METE AYŞE,ALPARSLAN ÖZGÜR,FİDAN GÜLAY (2019). DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN KADINLARIN DOĞUM ŞEKLİ, DOĞUM MEMNUNİYETLERİ VE ANNE-BEBEK BAĞLANMASININ İNCELENMESİ. 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5057772)
21.ÜNÜVAR BEYZA,ALPARSLAN ÖZGÜR,METE AYŞE (2019). GEBELERİN TETANOZ AŞILANMA DURUMU VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5057765)
22.ÖZEN ÖZDEN,METE AYŞE,ALPARSLAN ÖZGÜR (2019). EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ GÜDÜLENME DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5057761)
23.ÇALIŞKAN DÜRDANE,ÖZEN ÖZDEN,METE AYŞE,ALPARSLAN ÖZGÜR (2019). MEDYANIN GEBELİKTE BESLENME ÜZERİNE ETKİSİ. 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5057757)
24.ALPARSLAN ÖZGÜR,METE AYŞE (2019). EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMA SIRASINDA KARŞILAŞTIKLARI SÖZEL VE FİZİKSEL TACİZ OLAYLARININ BELİRLENMESİ. 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5057710)
25.AKBAŞ NADİDE BEYZA,METE AYŞE,ALPARSLAN ÖZGÜR (2019). FARKLI AĞIRLIKTAKİ BEBEKLERİN ANNELERİNİN GEBELİKTE BESLENME VE İYOTLU TUZ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ. 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5057696)
26.ALPARSLAN ÖZGÜR,Kılınç Ebru,METE AYŞE (2017). Ebelik İle Besyo Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet, Saldırganlık Ve Çiftler Arası Şiddeti Kabul Etme Durumları Ve Aralarındaki İlişkinin Belirlenmesi. Uluslararsı 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet 1. Adli Gerontoloji Kongres (Özet Bildiri) (Yayın No:3802344)
27.ALPARSLAN ÖZGÜR,METE AYŞE,ÇEVİK GÜNER ÜMRAN (2017). SUÇA İTİLMİŞ ÇOCUK. Uluslararsı 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet 1. Adli Gerontoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3802301)
28.Kılınç Ebru,ALPARSLAN ÖZGÜR (2017). ETİK DERSİNİN PROBLEM ÇÖZMEBECERİLERİ İLE ETİK YATKINLIK ÜZERİNE ETKİSİ VE ARALARINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK ÖĞRENCİLERİÖRNEĞİ. Uluslararası Hemşirelik Uygulalarında Etik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3802146)
29.Kılınç Ebru,ALPARSLAN ÖZGÜR (2017). EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ETİK KARARVEREBİLME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3802118)
30.ALPARSLAN ÖZGÜR,Güçlü Senem (2019). 12-18 Aylık Bebeklerin Aşı Enjeksiyonları Sırasında Uygulanan Emzirme, Oral Glukoz veKırmızı Burun Yöntemlerinin Ağrıyı Azaltma ve Hayati Bulgular Üzerindeki Etkisi. ”4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5673807)
31.Karapınar Yasemin,ALPARSLAN ÖZGÜR (2019). Yenidoğanda Topuk Kanı Alma Sırasında Uygulanan Ten Tene Temas, Anne Sütü Verme veSukroza Batırılmış Emzik Vermenin Ağrı Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5673818)
32.ALPARSLAN ÖZGÜR,ÇITIL RIZA,ÇITAK GİZEM (2019). Kadınların İyotlu Tuz Kullanımı İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları-Knowledge and Applications of Women on Iodine Salt Use. 4. Uluslararsı 5. Ulusal Ebelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5707147)
33.ALPARSLAN ÖZGÜR,ALPARSLAN AHMET (2017). İLETİŞİM BECERİSİ VE EMPATİ DÜZEYLERİ: SAĞLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3802220)
34.ALPARSLAN ÖZGÜR,KARADAĞ MEVLUDE,İŞERİ ÖZGE (2017). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı, Mesleki Benlik Saygısı ile Epistemolojik İnançları ve Aralarındaki İlişkinin Belirlenmesi. Uluslararsı Bilimsel ve MeselekiÇalışmalar kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3802259)
35.Ayfer Koç,ALPARSLAN ÖZGÜR (2018). Postpartum Dönem Meme Çatlağı Yaşayan Kadınların Baş Etme Yöntemleri. 2. ULUSLARARASI KADIN KONGRESİ, Güçlendirilmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek (Özet Bildiri) (Yayın No:4638418)
36.ALPARSLAN ÖZGÜR, KAHRAMAN AYŞENUR, ÇATALOLUK AYŞE (2018). 5 Yaş Altı Çocuğu Olan Annelerin Çocukluk Dönemi Aşı Uygulamaları Konusundaki Farkındalıkları. 3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4638606)
37.ALPARSLAN ÖZGÜR,BOZKURT GÜLÇİN (2017). The Relationship Between The Opinions of Mothers who Have Infants in Intensive Care Unit on Breast Milk Banking and Their Religious Orientations. 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3872774)
38.ALPARSLAN AHMET,YILDIZ SEYFİ,GÜMÜŞ SALİH,ALPARSLAN ÖZGÜR (2018). SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALMEDYA KULLANIM ALIŞKANLIĞI VE AKADEMİK BAŞARILARININİNCELENMESİ. BILMES 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4525905)
39.ÖZDOĞAN AYŞE HURİ,UĞURLU SERDAL,HATEMİ GÜLEN,DEMİREL YELTEKİN,SANDA CALLI,GÜLAY ÖZGÖN,YILDIRIM SÜLEYMAN,MİNE BATUMLU,DİLŞEN ÇEVİRGEN,ELİF AKYAYLA,SELDA ÇELİK,SEVDA MASATLIOĞLU,ÖZGÜLER YEŞİM,CENGİZ MAHİR,KILIÇ HASAN,ALPARSLAN ÖZGÜR,MUSTAFA BALLİ (2011). Prevalence of FMF and Chronıc Renal Faılure due to Amyloıdosıs and Frequency of MEF V Mutatıons In Zara Turkey. Rheumatology (Poster) (Yayın No:1748990)
40.KAHRAMAN AYŞENUR, ALPARSLAN ÖZGÜR (2021). Normal Doğuma Yönelik Öz-Yeterlilik Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6817438)
41.ALPARSLAN ÖZGÜR, ÇETİN ÖZNUR, METE AYŞE, KAHRAMAN AYŞENUR (2021). Ebelik Mesleki Beceri Eğitiminde Laboratuvarda Uygulanan Eğitim Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6817718)
42.ALPARSLAN ÖZGÜR (2021). Plesantal Transfüzyon ve Kord Klempleme Zamanı: Kanıta Dayalı Çalışmalar. 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5673789)
43.ÇITAK GİZEM,ALPARSLAN ÖZGÜR,ÇITIL RIZA (2021). EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL DOĞUMA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ. 6.ULUSLARARASI 10.ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5080695)
44.ALPARSLAN ÖZGÜR,BOZKURT GÜLÇİN (2021). Yoğun Bakımda Bebeği Olan Annelerin Anne Sütü Bankacılığı İle İlgili Görüşleri ve Dini Yönelimleri Arasındaki İlişki. 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3801644)
45.KARADAĞ MEVLUDE,ALPARSLAN ÖZGÜR,İŞERİ ÖZGE (2021). Determining the Critical Thinking Trends and Learning Styles of Health Science Students. 8th World Conference on Educational Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3189555)
46.KARADAĞ MEVLUDE,ALPARSLAN ÖZGÜR,YILDIRIM ŞİŞMAN NURİYE,İŞERİ ÖZGE (2021). Determining the Problem Solving skills And Epistomological Beliefs of higher school students. 8th World Conference on Educational Sciences (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3189284)
47.ALPARSLAN ÖZGÜR,ÇEVİK GÜNER ÜMRAN,Dilek Çobancı KARA,DEMİR ACAR MUKADDES (2021). 0 6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN EV KAZALARINI ÖNLEMEYE YÖNELİK GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMA VE FARKINDALIK DURUMLARI. 5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri HemşireliğiKongresi (Poster) (Yayın No:2077581)
48.Özdogan H. Ugurlu S, Hatemi G,, Özdogan H. Ugurlu S, Hatemi G,, Özdogan H. Ugurlu S, Hatemi G,, Özdogan H, Ugurlu S, Hatemi G, Demirel Y, Calli S, Ozgon G, Yıldırım S, Batumlu M, Cevirgen D, Akyayla E, Celik S, Masatlıoglu S, Özgüler Y, Cengiz M, Kilic H, Alpaslan Ö, and Balli M (2021). Prevalence of FMF and Chronıc Renal Faılure due to Amyloıdosıs and Frequency of MEF V Mutatıons In Zara Turkey. ”, Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2010 (Poster) (Yayın No:313290)
49.ALPARSLAN ÖZGÜR (2021). Kanıta Dayalı Bebek Dostu Uygulamalar. 3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1748606)
50.ALPARSLAN ÖZGÜR,ŞEKER NEVİN,BOZKURT GÜLÇİN,SÜNBÜL YILMAZ (2021). Depression and anxiety responses of hospitalized children and their mother to therapeutic clowns a study. Sigma Theta Tau Internatıonal's 24th International Nursing research congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1748544)
51.Keskin, Çınar Z, Alparslan Ö, Özmercan V (2021). Türkiye deki İl Sağlık Müdürlerinin Liderlik Davranışlarının İş Doyumları ve Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkileri. II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi-(Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:313187)
52.Uçan S, Alparslan Ö (2021). Hastanede Çalışan Ebelerin Neonatal Resüsitasyon Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi. , 2.Ulusal 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği kongre Kitabı, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:313088)
53.Uçan S, Alparslan Ö (2021). Antalya İli Serik İlçesi Büğüş Sağlık Ocağı Bölgesinde İzlenen Bebeklerin Yatış Pozisyonlarının Değerlendirilmesi. 2.Ulusal 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği kongres Kitabı, (Poster) (Yayın No:313032)
54.Alparslan Ö, Demirel Y, Doğaner G, Kızıldağ N, Özdemir F (2021). 0 12 Aylık Bebeği Olan Annelerin Aşı Uygulama Sonrası Oluşan Komplikasyonlarla İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi. 2. Ulusal Ve 1.Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 16-19 Kasım 2009, (Poster) (Yayın No:312968)
55.Alparslan Ö, Doğaner G, Demirel Y (2021). Ebelerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. 2. Ulusal Ve 1.Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, (Poster) (Yayın No:312893)
56.Aydemir H, Alparslan Ö (2021). Göbek Bakımında Kullanılan 70 lik Alkol 10 luk Povidin iyodin ve 0 4 lük Klorheksidin in Kolonizasyon ve Göbek Düşme Süresi Üzerine Etkisi. 2. Ulusal ve 1.Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, (Poster) (Yayın No:312826)
57.Alparslan Özgür, Yıldız Suzan (2021). Kronik Hematolojik Onkolojik Hastalıklı Çocukların Kardeşleri ve Annelerine Verilen Hemşirelik Desteğinin Kaygı Düzeylerine Etkisi. 2. Uluslararası Hemşirelik Kongresi–9. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Özet Kitabı Özet Kitabı,7–11 Eylül 2003,Antalya (Poster) (Yayın No:312713)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ALPARSLAN ÖZGÜR (2020). Ateşli Çocuğa Yaklaşım. 64. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,19. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6662974)
2.ALPARSLAN ÖZGÜR (2020). Bebek Dostu Kanıta Dayalı Uygulamalar. Daha İyi Bir Gelecek İçin Ebeler Sempozyumu:Yenidoğan Ve Ebelik Bakımı (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2078387)
3.ALPARSLAN ÖZGÜR (2020). Sezeryan Doğum Müdahaleleri ve Doğal Doğumun Yenidoğan Sağlığına Etkileri. Amasya üniversitesi Sağlık yüksekokulu ebelik Bölümü Doğum Sempozyumu (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2078626)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Kavram Haritası ve Akış Şemalı Cerrahi Hemşireliği (2021)., ALPARSLAN ÖZGÜR, KARADAĞ MEVLUDE, İŞERİ ÖZGE, Vize Basın Yayın, Editör: Karadağ, Mevlüde,Bulut,Hülya, Sayfa Sayısı: 1119, ISBN: 978-605-9278-66-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6977824)
2.Çocuk Acil Hemşireliği (2021)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Sema Kuğuoğlu,Duygu Sönmez Düzkaya, Sayfa Sayısı: 786, ISBN: 978-625-7146-18-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6662904)
3.Çocuk Acil Hemşireliği (2021)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Sema Kuğuoğlu, Duygu Sönmez Düzkaya, Sayfa Sayısı: 786, ISBN: 978-625-7146-18-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6662912)
4.Çocuk Acil Hemşireliği (2021)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Ankara Nobel Tıp Kitabeveleri, Editör: Sema Kuğuoğlu,Duygu Sönmez Düzkaya, Sayfa Sayısı: 786, ISBN: 978-625-7146-18-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6662911)
5.Çocuk Acil Hemşireliği (2021)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Sema Kuğuoğlu, Duygu Sönmez Düzkaya, Sayfa Sayısı: 786, ISBN: 978-625-7146-18-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6662910)
6.Çocuk Acil Hemşireliği (2021)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Sema Kuğuoğlu, Duygu Sönmez Düzkaya, Sayfa Sayısı: 786, ISBN: 978-625-7146-18-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6662908)
7.Çocuk Acil Hemşireliği (2021)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Sema Kuğuoğlu, Dugu Sönmez Düzkaya, Sayfa Sayısı: 786, ISBN: 978-625-7146-18-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6662906)
8.çocuk Acil Hemşireliği (2021)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Semakuğuoğlu,Duygu Sönmez Düzkaya, Sayfa Sayısı: 786, ISBN: 978-625-7146-18-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6662901)
9.Çocuk Hemşireliği (2021)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Ankara Nobael Tıp Kitabevleri, Editör: Sema Kuğuoğlu,Duygu Sönmez Düzkaya, Sayfa Sayısı: 786, ISBN: 978-625-7146-18-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6662900)
10.Kavram Haritası ve Akış Şemalı Cerrahi Hemşireliği (2019)., ALPARSLAN ÖZGÜR, KARADAĞ MEVLUDE, YÜKSEL SERPİL, ALTUN UĞRAŞ GÜLAY, AYHAN HATİCE, İŞERİ ÖZGE, Vize Basın Yayın, Editör: Karadağ, Mevlüde,Bulut,Hülya, Sayfa Sayısı: 1400, ISBN: 978-605-9278-66-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6977832)
11.Pediatri Hemşireliği (2018)., ALPARSLAN ÖZGÜR,YILDIRIM FERDAĞ,ALTUN YILMAZ EMİNE, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Editör: Zeynep Conk, Zümrüt Başbakkal, Hatice Bal Yılmaz,Bahire Bolışık, Sayfa Sayısı: 1011, ISBN: 978-605-81550-2-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4521233)
12.Ebeler ve Ebelik Öğrencileri İçin Normal Doğum ve Sonrası Dönem (2018)., ALPARSLAN ÖZGÜR, İstanbul Medikal Sağlık Ve Yayıncılık, Editör: Kıymet Yeşilçiçek Çalık, Fatma Coşar Çetin, Sayfa Sayısı: 518, ISBN: 978-605-9528-92-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4521184)
13.Pediatri Hemşireliği Akıl Notları Yeni (2018)., AKGÜN KOSTAK MELAHAT,ALPARSLAN ÖZGÜR, Güneş Tıp Kitabevleri, Editör: Hicran Çavuşoğlu, Sayfa Sayısı: 323, ISBN: 978-975-277-688-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3803193)
14.HEMŞİRELİK SÜRECİNİN UYGULANMASI KLİNİK KARAR VERME SÜRECİ (2017)., ALPARSLAN ÖZGÜR,ALTUN YILMAZ EMİNE, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Gülçin Bozkurt, Duygu Sönmez Düzkaya, Banu Terzi, Sayfa Sayısı: 236, ISBN: 978-605-335-290-7, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 3529882)
15.Ebeler İçin Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları (2016)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., Editör: Rabia Ekti Genç, Hava Özkan, Sayfa Sayısı: 679, ISBN: 978-605-83928-3-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3184364)
16.Ebeler İçin yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları (2016)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., Editör: Rabia Ekti Genç, Hava Özkan, Sayfa Sayısı: 679, ISBN: 978-605-83928-3-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3184670)
17.Ebeler İçin Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları (2016)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., Editör: Rabia Ekti Genç, Hava Özkan, Sayfa Sayısı: 679, ISBN: 978-605-83928-3-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3185433)
18.İlk Yardım (2016)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Eğiten Kitap Yayıncılık Org. Tic. Ltd.Şti., Editör: Ferdağ Yıldırım, Saide Faydalı, Sayfa Sayısı: 338, ISBN: 978-605-9422-40-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3185956)
19.İlk Yardım (2016)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Eğiten Kitap Yayıncılık Org. Ltd. Şti., Editör: Ferdağ Yıldırım, Saide Faydalı, Sayfa Sayısı: 338, ISBN: 978-605-9422-40-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3186336)
20.İlk Yardım (2016)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Eğiten Kitap Yayıncılık Org. Tic. Ltd. Şti., Editör: Ferdağ Yıldırım, Saide Faydalı, Sayfa Sayısı: 338, ISBN: 978-605-9422-40-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3186649)
21.Pediatri Hemşireliği (2013)., Yıldırım Ferda, Altun Emine, Alparslan Özgür, Akademisyen Kitabevi, Editör: Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B, Sayfa Sayısı: 995, ISBN: 978-605-464-936-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 311664)
22.Birinci Basamakta Aşı (2012)., ALPARSLAN ÖZGÜR, Türkiye Klinikleri Yayın Seri No:120, Editör: Demirel Y, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 311600)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tez Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.11.2006-03.06.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.A Tipi Bireysel Proje, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.09.2009-01.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Doğuma Hazırlık ve Yoga Eğitiminin Gebelerin Psikolojik Sağlamlılıkları ve Gebeliklerine Uyum Düzeyleri ve Doğum Ağrısına Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.08.2018-01.10.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Ebelik Bölümü Mesleki Beceri Laboratuvarının Kurulması ve Laboratuvarda Uygulanan Eğitim Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 13.08.2018-01.10.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Tez projesi, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, No SYO 4 2007 , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 06.06.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Bireysel Proje, BAP, Uzman (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Güdümlü Proje, BAP, Uzman (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

1991-1992hemşireCumhuriyet Üviversitesi Araştırma ve uygulama hastanesi, yenidoğan Ünitesinde hemşirelik
1991-1991hemşireHacettepe Üviversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesi, Dahiliye devamlı yoğun bakım ünitesinde hemşirelik
Kurs
1.Doğum Eyleminde Acil Durumlar ve Yaklaşım, Kursun koordinasyonu ve yönetimi, Ğaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Doğum Simülatörü Odası, Kurs, 31.03.2016-31.03.2016 (Ulusal)
2.Doğum Eyleminde Acil Durumlar ve Yaklaşım, Kursun koordinasyon ve yönetimi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Simülatör Laboratuvarı, Kurs, 28.07.2016-28.07.2016 (Ulusal)
3.Doğum Eyleminde Acil Durumlar ve Yaklaşım, Kursun koordinasyon ve yönetimi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Simülatör Laboratuvarı, Kurs, 26.07.2016-26.07.2016 (Ulusal)
4.Doğum Eyleminde Acil Durumlar ve Yaklaşım, Kursun Koordinasyonu ve Yönetimi, Gaziomanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri FAkültesi Simülatör Laboratuvarı, Kurs, 21.07.2016-21.07.2016 (Ulusal)
5.Doğum Eyleminde acil durumlar ve yaklaşım, Koordinasyon sağlama, kursun organizasyonu, T.C. Tokat Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Kurs, 21.04.2016-21.04.2016 (Ulusal)
6.Doğum Eyleminde Acil Durumlar ve Yaklaşım, Kursun koordinasyonu ve yönetimi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Simülasyon Laboratuvarı, Kurs, 14.07.2016-17.07.2016 (Ulusal)
7.Doğum Eyleminde Acil Durumlar ve Yaklaşım, Kurs Koordinsyon ve yönetimi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Simülatör Laboratuvarı, Kurs, 11.08.2016-11.08.2016 (Ulusal)
8.Yenidoğan Canlandırma Programı, 1.Ders içeriği,7-8. ders içeriği,uygulamalarYazılı sınav,Uygulama sınavı, Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Kurs, 10.05.2016-12.05.2016 (Ulusal)
9. Eyleminde Acil Durumlar ve Yaklaşım, Kurs koordinasyon ve yönetimi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Simülatör Laboratuvarı, Kurs, 09.08.2016-09.08.2016 (Ulusal)
10.Ebelere Yönelik Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış, Bu protokol ile anne adaylarının doğumu sağlıklı ve güvenli şartlarda gerçekleştirmesi,doğum hizmetlerinin güçlendirilmesi, ebelerin doğumlarda daha etkin rol almaları ve normal doğumların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.TOKAT İLİEĞİTİM PROGRAMI1. GÜN-01.11.2017Açılış, tanışma, programın tanıtılması,Doç. Dr. Özgür ALPARSLANDoğum Hizmetlerinin Güçlendirimesinde Ebelik Mesleğinin Önemi,Ebelik Felsefesi ve Etik Yaklaşım ,Preterm Eylem-Postterm Eylem,Umblikal Kordon Anomalileri,Erken MembranRüptürü,Amniotik Mai Anomalileri ,plesenta Anomalileri,FetalDistress,İnrapartumFetalMonitarizasyon, Normal Doğumun Anne ve Yenidoğan Sağlığına Katkıları,Doğum Fizyolojisi ve Hormonların Rolü , Normal Doğum Mekanizması,Doğum Eyleminin 1. Evresinde İzlem ve Ebelik Uygulamaları,Doğum Eyleminin 2. Evresinde İzlem ve Ebelik Uygulamaları ,Doğum Eyleminin 3. Evresinde İzlem ve Ebelik Uygulamaları, Doğum Eyleminin 4. Evresinde İzlem ve Ebelik Uygulamaları ,Kanguru Bakımı Doç. Dr. Özgür ALPARSLAN,Uygulama 5 gün ,Değerlendirme ve Kapanış, Kamu Hastaneleri Birliği Tokat Devlet Hastanesi Konferans Salonu, Kurs, 01.11.2017-13.11.2017 (Ulusal)
Çalıştay
1.Tokat İli Anne ve Bebek Ölümleri İle Mücadele Çalıştayı, İlimizdeki gebe bilgilendirme sınıflarının 1. ve 2. basamak koordinasyonu nasıl sağlanmalıdır ?, Tokat Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çalıştay, 23.05.2016-18.06.2016 (Ulusal)
Sertifika
1.Ebelik Mezun Öğrencilere Yenidoğan Resusitasyonu Sertifika Programı (NRP), Entubasyonda ebenin görevleri ve uygulanması, 1. dersin sunumu, tanışma, yazılı ve uygulama sınavı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sertifika, 30.05.2016-02.06.2016 (Ulusal)