GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SERAP ORUǞ

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Serap ORUÇ

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

serap.oruc@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2010- 2014)

Ziraat Fakültesi - Tarım Ekonomisi Bölümü

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2006- 2010)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi,

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Makro İktisat

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, (2012- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Değerlerimiz, Önlisans, (2020-2021)

Sektör Uygulamaları-I, Önlisans, (2020-2021)

Ticari Matematik, Önlisans, (2020-2021)

Mesleki Yazışmalar, Önlisans, (2020-2021)

Protokol Ve Sosyal Davranış Kuralları, Önlisans, (2020-2021)

Ekonomi-I, Önlisans, (2020-2021)

Örnek Olay Analizi, Önlisans, (2019-2020)

Sosyal Sorumluluk Projesi, Önlisans, (2019-2020)

Matematik Uygulamaları, Önlisans, (2019-2020)

Sektör Uygulamaları-Iı, Önlisans, (2019-2020)

Halkla İlişkiler, Önlisans, (2019-2020)

Dosyalama Ve Arşivleme, Önlisans, (2019-2020)

Ekonomi-Iı, Önlisans, (2019-2020)

Değerlerimiz, Önlisans, (2019-2020)

Sektör Uygulamaları-I, Önlisans, (2019-2020)

Ticari Matematik, Önlisans, (2019-2020)

Mesleki Yazışmalar, Önlisans, (2019-2020)

Protokol Ve Sosyal Davranış Kuralları, Önlisans, (2019-2020)

Ekonomi-I, Önlisans, (2019-2020)

Büro Yönetimi, Önlisans, (2018-2019)

Ticari Matematik, Önlisans, (2018-2019)

Sektör Uygulamaları-Iı, Önlisans, (2018-2019)

Matematik Uygulamaları, Önlisans, (2018-2019)

Ekonomi-Iı, Önlisans, (2018-2019)

Halkla İlişkiler, Önlisans, (2018-2019)

Dosyalama Ve Arşivleme, Önlisans, (2018-2019)

Etkili Ve Güzel Konuşma, Önlisans, (2018-2019)

Sektör Uygulamaları-I, Önlisans, (2018-2019)

Toplantı Yönetimi, Önlisans, (2018-2019)

Mesleki Yazışmalar, Önlisans, (2018-2019)

Protokol Ve Sosyal Davranış Kuralları, Önlisans, (2018-2019)

Ekonomi-I, Önlisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ORUÇ SERAP, "Sektör Belediyeler Büyükşehir Belediyeleri 6360 Sayılı Kanun Kentlerin Gelişmişliği", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 998-1010. (Yayın No: 2015076)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BARIŞ SERAP, ORUÇ SERAP (2020). TİCARİ KÜRESELLEŞME VE VERGİ GELİRİ İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR ANALİZ. 5.İKSAD ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6788294)

BARIŞ SERAP,ORUÇ SERAP Türkiye’de Finansal Serbestleşme ve Enflasyon İlişkisi. 5. İnternational Congress of Economics and Business-ICEP 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5722140)

BARIŞ SERAP,ORUÇ SERAP Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisini İnceleyen Makalelerin Bibliyometrik Analiz. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu“Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5722315)

BARIŞIK SALİH,ORUÇ SERAP Türkiye’deki Finansal Stres Testi Uygulamalarının İncelenmesi. GAP 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5722866)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:serap.oruc@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2010-2014
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü

Tez Adı:
Lisans
2006-2010
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2012-


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2012


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2020-2021)DEĞERLERİMİZTürkçe2
(2020-2021)SEKTÖR UYGULAMALARI-ITürkçe4
(2020-2021)TİCARİ MATEMATİKTürkçe3
(2020-2021)MESLEKİ YAZIŞMALARTürkçe4
(2020-2021)PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARITürkçe2
(2020-2021)EKONOMİ-ITürkçe2
(2019-2020)ÖRNEK OLAY ANALİZİTürkçe3
(2019-2020)SOSYAL SORUMLULUK PROJESİTürkçe3
(2019-2020)MATEMATİK UYGULAMALARITürkçe3
(2019-2020)SEKTÖR UYGULAMALARI-IITürkçe4
(2019-2020)HALKLA İLİŞKİLERTürkçe2
(2019-2020)DOSYALAMA VE ARŞİVLEMETürkçe3
(2019-2020)EKONOMİ-IITürkçe2
(2019-2020)DEĞERLERİMİZTürkçe2
(2019-2020)SEKTÖR UYGULAMALARI-ITürkçe4
(2019-2020)TİCARİ MATEMATİKTürkçe3
(2019-2020)MESLEKİ YAZIŞMALARTürkçe4
(2019-2020)PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARITürkçe2
(2019-2020)EKONOMİ-ITürkçe2
(2018-2019)BÜRO YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)TİCARİ MATEMATİKTürkçe3
(2018-2019)SEKTÖR UYGULAMALARI-IITürkçe4
(2018-2019)MATEMATİK UYGULAMALARITürkçe3
(2018-2019)EKONOMİ-IITürkçe2
(2018-2019)HALKLA İLİŞKİLERTürkçe2
(2018-2019)DOSYALAMA VE ARŞİVLEMETürkçe3
(2018-2019)ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMATürkçe2
(2018-2019)SEKTÖR UYGULAMALARI-ITürkçe4
(2018-2019)TOPLANTI YÖNETİMİTürkçe2
(2018-2019)MESLEKİ YAZIŞMALARTürkçe4
(2018-2019)PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARITürkçe2
(2018-2019)EKONOMİ-ITürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ORUÇ SERAPSektör Belediyeler Büyükşehir Belediyeleri 6360 Sayılı Kanun Kentlerin Gelişmişliği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 998-1010. (Yayın No: 2015076)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BARIŞ SERAP, ORUÇ SERAP (2020). TİCARİ KÜRESELLEŞME VE VERGİ GELİRİ İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR ANALİZ. 5.İKSAD ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6788294)
2.BARIŞ SERAP,ORUÇ SERAP (2020). Türkiye’de Finansal Serbestleşme ve Enflasyon İlişkisi. 5. İnternational Congress of Economics and Business-ICEP 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5722140)
3.BARIŞ SERAP,ORUÇ SERAP (2020). Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisini İnceleyen Makalelerin Bibliyometrik Analiz. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu“Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5722315)
4.BARIŞIK SALİH,ORUÇ SERAP (2020). Türkiye’deki Finansal Stres Testi Uygulamalarının İncelenmesi. GAP 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5722866)