GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SERAP ORUǞ

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Serap ORUÇ

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

serap.oruc@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2010- 2014)

Ziraat Fakültesi - Tarım Ekonomisi Bölümü

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2006- 2010)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi,

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Bşk., (2012- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Sektör Uygulamaları I, Önlisans, (2015-2016)

Mikro Ekonomi, Önlisans, (2015-2016)

Para Banka, Önlisans, (2015-2016)

İşletme Yönetimi I, Önlisans, (2015-2016)

Klavye Teknikleri Iıı, Önlisans, (2015-2016)

Büro Yönetimi, Önlisans, (2015-2016)

Ticari Matematik, Önlisans, (2015-2016)

Ekonomi I, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ORUÇ SERAP, "Sektör Belediyeler Büyükşehir Belediyeleri 6360 Sayılı Kanun Kentlerin Gelişmişliği", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 998-1010. (Yayın No: 2015076)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:serap.oruc@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2010-2014
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü

Tez Adı:
Lisans
2006-2010
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2012-


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2012


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2015-2016)SEKTÖR UYGULAMALARI ITürkçe4
(2015-2016)MİKRO EKONOMİTürkçe2
(2015-2016)PARA BANKATürkçe3
(2015-2016)İŞLETME YÖNETİMİ ITürkçe2
(2015-2016)KLAVYE TEKNİKLERİ IIITürkçe3
(2015-2016)BÜRO YÖNETİMİTürkçe3
(2015-2016)TİCARİ MATEMATİKTürkçe3
(2015-2016)EKONOMİ ITürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ORUÇ SERAPSektör Belediyeler Büyükşehir Belediyeleri 6360 Sayılı Kanun Kentlerin Gelişmişliği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 998-1010. (Yayın No: 2015076)