GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ŞABAN ALİ KOǞ

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Şaban Ali KOÇ

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

sabanali.koc@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi (1984- 1988)

İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Bankacılık ve Sigortacılık

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/ (2010- 2014)


İdari Görevler

verdiği dersler

Sigorta Muhasebesi, Lisans, (2018-2019)

Risk Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

Banka Muhasebesi, Lisans, (2018-2019)

Sigortacılığa Giriş, Lisans, (2018-2019)

Sermaye Piyasaları, Lisans, (2018-2019)

Hasar Risk Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

Banka Sigorta Hukuku, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AĞCA YILMAZ,AKBULUT EKREM,BİNBAŞ ONUR,KOÇ ŞABAN ALİ, (2018). "Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitiminde Staj Eğitimi İle Öğrencilerin Mesleki Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin Analizi: Tokat İli Meslek Yüksekokulları Örneği", The Journal Of Social Sciences, 23(23), 228-239., Doi: 10.16990/SOBIDER.4202 (Yayın No: 4280324)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1988-1996, şef yardımcısı, türrkiye garanti bankası, bankacılık

1996-1997, kıdemli şef , es bank, bankacılık

1997-1998, uzman, egs bank, bankacılık

1998-2000, bütçe mali kontrol yönetmeni, deniz bank, bankacılık

2000-2001, genel müdür, batı otomotiv, bankacılık

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:sabanali.koc@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Lisans
1984-1988
Dokuz Eylül Üniversitesi
İşletme Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2010-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/NİKSAR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ/


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)SİGORTA MUHASEBESİTürkçe3
(2018-2019)RİSK YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)BANKA MUHASEBESİTürkçe3
(2018-2019)SİGORTACILIĞA GİRİŞTürkçe3
(2018-2019)SERMAYE PİYASALARITürkçe3
(2018-2019)HASAR RİSK YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)BANKA SİGORTA HUKUKUTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.AĞCA YILMAZ,AKBULUT EKREM,BİNBAŞ ONUR,KOÇ ŞABAN ALİ (2018). Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitiminde Staj Eğitimi İle Öğrencilerin Mesleki Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin Analizi: Tokat İli Meslek Yüksekokulları Örneği. The Journal of Social Sciences, 23(23), 228-239., Doi: 10.16990/SOBIDER.4202 (Yayın No: 4280324)
Üniversite Dışı Deneyim

2000-2001genel müdürbatı otomotiv, bankacılık
1998-2000bütçe mali kontrol yönetmenideniz bank, bankacılık
1997-1998uzmanegs bank, bankacılık
1996-1997kıdemli şef es bank, bankacılık
1988-1996şef yardımcısıtürrkiye garanti bankası, bankacılık