GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

KEMAL ADEMž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Kemal ADEM

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

kemal.adem@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2013- 2017)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Mekatronik Mühendisliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2012- 2013)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Mekatronik Mühendisliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Fırat Üniversitesi (2004- 2008)

Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Görüntü İşleme Ve Makine Öğrenmesine Dayalı Diyabetik Retinopati Hastalığının Teşhisi Ve Sınıflandırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017

YÜKSEK LİSANS, "Tetra Brik Aseptik Kartonlardaki Şerit Dikişlerinin Sayısal Görüntüleme Tabanlı Kalite Kontrolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Rektörlük(2011- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Pazar Meslek Yüksekokulu(2011- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektörlük, Enformatik Bölümü, (2011- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Açık Kaynak İşletim Sistemi, Önlisans, (2017-2018)

Algoritma, Önlisans, (2017-2018)

Nesne Tabanlı Programlama-1, Önlisans, (2017-2018)

Veritabanı-1, Önlisans, (2017-2018)

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Lisans, (2017-2018)

Temel Bilgisayar Bilimleri, Lisans, (2016-2017)

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Lisans, (2016-2017)

Sunucu İşletim Sistemleri, Önlisans, (2016-2017)

Algoritmalar, Önlisans, (2016-2017)

Veritabanı-2, Önlisans, (2016-2017)

Veritabanı-1, Önlisans, (2016-2017)

Görüntü İşleme, Lisans, (2015-2016)

Nesne Tabanlı Programlama-2, Önlisans, (2015-2016)

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Lisans, (2015-2016)

Açık Kaynak İşletim Sistemleri, Önlisans, (2015-2016)

Yazılım Mimarileri, Önlisans, (2015-2016)

Veritabanı-1, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR,ZENGİN NÜMAN,HEKİM MAHMUT, (2017). "Prediction Of Gold Prices Using Artificial Neural Networks", Uluslararası Muhendislik Arastirma Ve Gelistirme Dergisi, 9(3), 83-89., Doi: 10.29137/umagd.350596 (Yayın No: 3864618)

CÖMERT ONUR,HEKİM MAHMUT,ADEM KEMAL, (2017). "Weight And Diameter Estimation Using Image Processing And Machine Learning Techniques On Apple Images", Uluslararası Muhendislik Arastirma Ve Gelistirme Dergisi, 9(3), 147-154., Doi: 10.29137/umagd.350588 (Yayın No: 3864647)

CÖMERT ONUR,HEKİM MAHMUT,ADEM KEMAL, (2016). "The Comparıson Of New Web Communıcatıon Method Websocket Wıth Tradıtıonal Methods", Journal Of New Results In Scıence, 5(12), 1-8. (Yayın No: 2975901)

ADEM KEMAL,HEKİM MAHMUT,CÖMERT ONUR,DEMİR SELİM, (2016). "A Novel Approach To Method For The Detectıon Of Optıc Dısc Locatıon In Retınal Images Usıng Image Processıng Technıques", Journal Of New Results In Scıence, 5(12), 41-47. (Yayın No: 2975874)

ADEM KEMAL,ZENGİN NÜMAN,HEKİM MAHMUT,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2016). "Predıctıon Of The Relatıonshıp Between The Bıst 100 Index And Advanced Stock Market Indıces Usıng Artıfıcıal Neural Network 2011 2015", Journal Of New Theory, (13), 86-95. (Yayın No: 2975972)

ADEM KEMAL,ORHAN UMUT,HEKİM MAHMUT, (2015). "Image Processing Based Quality Control Of The İmpermeable Seams İn Multilayered Aseptic Packages", Expert Systems With Applications, 42(7), 3785-3789., Doi: 10.1016/j.eswa.2014.12.045 (Yayın No: 1663757) [SCI-Expanded]

ORHAN UMUT,ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR, (2012). "Least Squares Approach To Locally Weighted Naive Bayes Method", Journal Of New Results İn Sciences, 1(1), 71-80. (Yayın No: 389750)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ADEM KEMAL,HEKİM MAHMUT,CÖMERT ONUR,DEMİR SELİM (2017). RETİNA GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDE ATEŞBÖCEĞİ ALGORİTMASI TEMELLİ İTERATİF EŞİKLEME İLE EKSUDA TESPİTİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3788563)

ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR,ZENGİN NÜMAN,HEKİM MAHMUT (2017). YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ KULLANILARAK ALTIN FİYATLARININ TAHMİN EDİLMESİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3788621)

CÖMERT ONUR,ADEM KEMAL,HEKİM MAHMUT,CÖMERT MEHMET MURAT (2017). 1985-2015 VERİLERİNE BAKARAK KIRSAL KESİMDE YAŞAYAN İNSAN SAYISI İLE YETİŞTİRİLEN HAYVAN SAYILARININ VERİ MADENCİLİĞİ KULLANILARAK GELECEKTEKİ DURUMUNUN ANALİZİ: TOKAT ÖRNEĞİ. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3794235)

ÖZKOÇAK İSMAİL,HEKİM MAHMUT,GÖKTÜRK HAKAN,ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR (2017). Farklı Ağartma Ajanlarının Renklenmiş Dişler Üzerindeki Etkinliğinin Görüntü İşleme Yöntemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi. Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3674538)

CÖMERT ONUR,HEKİM MAHMUT,ADEM KEMAL (2017). ELMA GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDE GÖRÜNTÜ İŞLEME VE MAKİNE ÖĞRENMESİ TEKNİKLERİ KULLANILARAK AĞIRLIK VE ÇAP TAHMİNİ. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3794311)

ADEM KEMAL,HEKİM MAHMUT,CÖMERT ONUR (2016). GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMLERI KULLANILARAK RETINA GÖRÜNTÜLERINDE KAN DAMARLARININ BÖLÜTLENMESI. 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (INES2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:4063210)

KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL (2016). ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLGİSAYAR DERSLERINE YÖNELIK HAZIR BULUNURLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNIVERSİTESİ ÖRNEĞi. 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:2976030)

KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL (2016). LABORATUVAR KONTROL YAZILIMI İLE TASARLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARININ BİLİŞİM DERSLERİ ÜZERİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:2976110)

ADEM KEMAL,HEKİM MAHMUT,CÖMERT ONUR (2016). RETİNA GÖRÜNTÜLERİNİN İSTATİSTİKSEL ÖZELİKLERİNİ KULLANARAK DİYABETİK RETİNOPATİ TEŞHİSİ. 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2976165)

CÖMERT ONUR,HEKİM MAHMUT,ADEM KEMAL (2016). MEYVE GÖRÜNTÜLERİNİ KULLANARAK ELMALARIN SINIFLANDIRILMASI. 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2976200)

CÖMERT ONUR,HEKİM MAHMUT,ADEM KEMAL (2016). İSTENMEYEN E POSTALARIN TESPİTİNE YÖNELİK VERİ MADENCİLİĞİNİN KULLANIMI. 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2976216)

CÖMERT ONUR,ADEM KEMAL (2016). MARKET SEKTÖRÜNDE ÜRÜNLERIN YERLEŞIMI ÜZERINE GENETIK ALGORITMA TABANLI BIR OPTIMIZASYON UYGULAMASI. 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:2976269)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ADEM KEMAL,HEKİM MAHMUT,DEMİR SELİM (2016). Retina Görüntülerinde Görüntü İşleme Yöntemleri KullanılarakOptik Disk Yerinin Tespiti. Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu (EEB2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2976288)

Orhan Umut, Adem Kemal (2015). Naive Bayes Yönteminde Olasılık Çarpanlarının Etkileri. Elektrik - Elektronik - Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı 2012 (Poster) (Yayın No:389812)

ZENGİN NÜMAN,ADEM KEMAL (2015). Uluslararası Borsa Endeksleri ile BİST 100 Endeksi Arasındaki İlişkinin Yapay Sinir Ağı ile Tahmin Edilmesi. YBS2015 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1663741)

Adem Kemal, Orhan Umut Tetra Brik Aseptik Kartonlarda Enine Dikişlerin Görüntü İşleme Tabanlı Kalite Kontrolü. 21. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (Sözlü Bildiri) (Yayın No:389552)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar Ve Ofis Programı Kullanımı (2017)., KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 94, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3906002)

Bilgisayar Teknolojileri Ve Ofis Kullanımı (2016)., KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 84, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4063378)

Bilgisayar Ve Ofis Kullanımı (2015)., ADEM KEMAL,KILIÇARSLAN SERHAT, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 80, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1665447)

Temel Bilgi Teknolojileri Ders Kitabı (2014)., ADEM KEMAL, KILIÇARSLAN SERHAT, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 76, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1093994)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Elma türlerinin görüntü işleme destekli otomatik tasniflenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 04.05.2016-04.05.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"ASEPTİK PAKETLERDE ŞERİT DİKİŞ HATALARININ GÖRÜNTÜ İŞLEME İLE TESPİTİ VE OTOMASYONU", TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.07.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2009-2011, BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ, HARRAN ÜNİVERSİTESİ, , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:kemal.adem@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2013-2017
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Mekatronik Mühendisliği (Dr)

Tez Adı:Görüntü İşleme Ve Makine Öğrenmesine Dayalı Diyabetik Retinopati Hastalığının Teşhisi Ve Sınıflandırılması
Yüksek Lisans
2012-2013
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Mekatronik Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Tetra Brik Aseptik Kartonlardaki Şerit Dikişlerinin Sayısal Görüntüleme Tabanlı Kalite Kontrolü
Lisans
2004-2008
Fırat Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2011-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK
Öğretim Görevlisi
2011-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı
2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2017-2018)AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİTürkçe2
(2017-2018)ALGORİTMATürkçe2
(2017-2018)NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-1Türkçe4
(2017-2018)VERİTABANI-1Türkçe4
(2016-2017)SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİTürkçe4
(2016-2017)ALGORİTMALARTürkçe2
(2016-2017)VERİTABANI-2Türkçe4
(2016-2017)VERİTABANI-1Türkçe4
(2015-2016)NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-2Türkçe4
(2015-2016)AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMLERİTürkçe2
(2015-2016)YAZILIM MİMARİLERİTürkçe2
(2015-2016)VERİTABANI-1Türkçe4
Lisans
(2017-2018)TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMITürkçe8
(2016-2017)TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİTürkçe2
(2016-2017)TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMITürkçe2
(2015-2016)GÖRÜNTÜ İŞLEMETürkçe3
(2015-2016)TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMITürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR,ZENGİN NÜMAN,HEKİM MAHMUT (2017). Prediction of Gold Prices Using Artificial Neural Networks. Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, 9(3), 83-89., Doi: 10.29137/umagd.350596 (Yayın No: 3864618)
2.CÖMERT ONUR,HEKİM MAHMUT,ADEM KEMAL (2017). Weight and Diameter Estimation Using Image Processing and Machine Learning Techniques on Apple Images. Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, 9(3), 147-154., Doi: 10.29137/umagd.350588 (Yayın No: 3864647)
3.CÖMERT ONUR,HEKİM MAHMUT,ADEM KEMAL (2016). THE COMPARISON OF NEW WEB COMMUNICATION METHOD WEBSOCKET WITH TRADITIONAL METHODS. JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE, 5(12), 1-8. (Yayın No: 2975901)
4.ADEM KEMAL,HEKİM MAHMUT,CÖMERT ONUR,DEMİR SELİM (2016). A NOVEL APPROACH TO METHOD FOR THE DETECTION OF OPTIC DISC LOCATION IN RETINAL IMAGES USING IMAGE PROCESSING TECHNIQUES. JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE, 5(12), 41-47. (Yayın No: 2975874)
5.ADEM KEMAL,ZENGİN NÜMAN,HEKİM MAHMUT,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2016). PREDICTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BIST 100 INDEX AND ADVANCED STOCK MARKET INDICES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 2011 2015. JOURNAL OF NEW THEORY, (13), 86-95. (Yayın No: 2975972)
6.ADEM KEMAL,ORHAN UMUT,HEKİM MAHMUT (2015). Image processing based quality control of the impermeable seams in multilayered aseptic packages. Expert Systems with Applications, 42(7), 3785-3789., Doi: 10.1016/j.eswa.2014.12.045 (Yayın No: 1663757)
7.ORHAN UMUT,ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR (2012). Least Squares Approach to Locally Weighted Naive Bayes Method. Journal of New Results in Sciences, 1(1), 71-80. (Yayın No: 389750)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÖZKOÇAK İSMAİL,HEKİM MAHMUT,GÖKTÜRK HAKAN,ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR (2017). Farklı Ağartma Ajanlarının Renklenmiş Dişler Üzerindeki Etkinliğinin Görüntü İşleme Yöntemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi. Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3674538)
2.KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL (2016). ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLGİSAYAR DERSLERINE YÖNELIK HAZIR BULUNURLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNIVERSİTESİ ÖRNEĞi. 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:2976030)
3.KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL (2016). LABORATUVAR KONTROL YAZILIMI İLE TASARLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARININ BİLİŞİM DERSLERİ ÜZERİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:2976110)
4.ADEM KEMAL,HEKİM MAHMUT,CÖMERT ONUR (2016). RETİNA GÖRÜNTÜLERİNİN İSTATİSTİKSEL ÖZELİKLERİNİ KULLANARAK DİYABETİK RETİNOPATİ TEŞHİSİ. 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2976165)
5.CÖMERT ONUR,HEKİM MAHMUT,ADEM KEMAL (2016). MEYVE GÖRÜNTÜLERİNİ KULLANARAK ELMALARIN SINIFLANDIRILMASI. 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2976200)
6.CÖMERT ONUR,HEKİM MAHMUT,ADEM KEMAL (2016). İSTENMEYEN E POSTALARIN TESPİTİNE YÖNELİK VERİ MADENCİLİĞİNİN KULLANIMI. 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2976216)
7.CÖMERT ONUR,ADEM KEMAL (2016). MARKET SEKTÖRÜNDE ÜRÜNLERIN YERLEŞIMI ÜZERINE GENETIK ALGORITMA TABANLI BIR OPTIMIZASYON UYGULAMASI. 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:2976269)
8.ADEM KEMAL,HEKİM MAHMUT,CÖMERT ONUR,DEMİR SELİM (2017). RETİNA GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDE ATEŞBÖCEĞİ ALGORİTMASI TEMELLİ İTERATİF EŞİKLEME İLE EKSUDA TESPİTİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3788563)
9.ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR,ZENGİN NÜMAN,HEKİM MAHMUT (2017). YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ KULLANILARAK ALTIN FİYATLARININ TAHMİN EDİLMESİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3788621)
10.CÖMERT ONUR,ADEM KEMAL,HEKİM MAHMUT,CÖMERT MEHMET MURAT (2017). 1985-2015 VERİLERİNE BAKARAK KIRSAL KESİMDE YAŞAYAN İNSAN SAYISI İLE YETİŞTİRİLEN HAYVAN SAYILARININ VERİ MADENCİLİĞİ KULLANILARAK GELECEKTEKİ DURUMUNUN ANALİZİ: TOKAT ÖRNEĞİ. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3794235)
11.CÖMERT ONUR,HEKİM MAHMUT,ADEM KEMAL (2017). ELMA GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDE GÖRÜNTÜ İŞLEME VE MAKİNE ÖĞRENMESİ TEKNİKLERİ KULLANILARAK AĞIRLIK VE ÇAP TAHMİNİ. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3794311)
12.ADEM KEMAL,HEKİM MAHMUT,CÖMERT ONUR (2016). GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMLERI KULLANILARAK RETINA GÖRÜNTÜLERINDE KAN DAMARLARININ BÖLÜTLENMESI. 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (INES2016) (Özet Bildiri) (Yayın No:4063210)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Orhan Umut, Adem Kemal (2015). Naive Bayes Yönteminde Olasılık Çarpanlarının Etkileri. Elektrik - Elektronik - Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı 2012 (Poster) (Yayın No:389812)
2.ZENGİN NÜMAN,ADEM KEMAL (2015). Uluslararası Borsa Endeksleri ile BİST 100 Endeksi Arasındaki İlişkinin Yapay Sinir Ağı ile Tahmin Edilmesi. YBS2015 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1663741)
3.ADEM KEMAL,HEKİM MAHMUT,DEMİR SELİM (2016). Retina Görüntülerinde Görüntü İşleme Yöntemleri KullanılarakOptik Disk Yerinin Tespiti. Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu (EEB2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2976288)
4.Adem Kemal, Orhan Umut (2016). Tetra Brik Aseptik Kartonlarda Enine Dikişlerin Görüntü İşleme Tabanlı Kalite Kontrolü. 21. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (Sözlü Bildiri) (Yayın No:389552)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Yeni Başlayanlar için Bilgisayar ve Ofis Programı Kullanımı (2017)., KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 94, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3906002)
2.Bilgisayar Teknolojileri ve Ofis Kullanımı (2016)., KILIÇARSLAN SERHAT,ADEM KEMAL, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 84, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 4063378)
3.BİLGİSAYAR VE OFİS KULLANIMI (2015)., ADEM KEMAL,KILIÇARSLAN SERHAT, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 80, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 1665447)
4.Temel Bilgi Teknolojileri Ders Kitabı (2014)., ADEM KEMAL, KILIÇARSLAN SERHAT, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 76, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 1093994)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Elma türlerinin görüntü işleme destekli otomatik tasniflenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 04.05.2016-04.05.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.ASEPTİK PAKETLERDE ŞERİT DİKİŞ HATALARININ GÖRÜNTÜ İŞLEME İLE TESPİTİ VE OTOMASYONU, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.07.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2009-2011BİLGİSAYAR MÜHENDİSİHARRAN ÜNİVERSİTESİ, , (Diğer)