GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

NECİBE CANAN USTAž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Necibe Canan USTA

Fen-Edebiyat Fakültesi / Biyoloji Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

necibecanan.usta@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Biyoloji Bölümü 

Anabilim Dalı

Genel Biyoloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (1996- 2003)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoloji (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1987- 1991)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoloji (Yl) (Tezli)

LİSANS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1982- 1987)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Biyolojik Bilimler Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Investigation On The Possible Effect Of Proteases Produced By Aquatic Microorganisms On Bacillus Sphaericus Neide Crystal Toxin Proteins", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003

YÜKSEK LİSANS, "Assessment Of Air Pollution İn Ankara With The Use Of Microbiological Methods", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Biyoloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Biyoloji Bölümü/ Genel Biyoloji Anabilim Dalı, (2004- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Biyoloji Bölümü/ Biyoloji Pr. (İngilizce), (1993- 2004)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Halime BALCI, "Limon Yetiştirme Alanlarından İnsektisidalbacillus Thuringiensis İzolasyonları Ve Tanımlanması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, İrfan YALÇIN, "Bazı Morchella Türlerinin Antibakteriyel Ve Antimutajenik Özelliklerinin Araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Haydar GÖZÜDOK, "Bazı Domates Alanlarında İnsektisidal Bacillus Thuringensis İzalasyonu Ve Tanımlanması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Üzeyir SÖYLEMEZ, "Bazı Entomopatojen Bacillus Türlerinin İzolasyonu Ve Karakrerizasyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Ayşe ÇETİNER, "Tokat Yeşilırmak Nehri Suyunun Mutajenitesinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Mustafa ÖZTÜRK, "Chelidonium Majus L' Un Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Semine TÜRKMEN ELALMIŞ, "Yeşilırmak (Tokat) Nehrinden İzole Edilmiş Bazı Chlorophyta Üyelerinin Antibakteriyal Aktivitelerinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Hülya ZOR, "Kefirden Probioyotik Bakteri İzolasyonu Ve Karakterizasyonu",

Yüksek Lisans, Uzeyir SÖYLEMEZ, "Bazı Bacıllus Türlerinin İzolasyonu Ve Karakterizasyonu",

Yüksek Lisans, Mine Yesim GÜN, "Kahramanmaraş Çevresindeki Zeytinliklerden Bacillus Thuringiensis İzolasyonu Ve İnsektisidal Özelliklerin Belirlenmesi",

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

UZUN SERAP,KOÇ ESRA,USTA NECİBE CANAN,CEYLAN MUSTAFA, (2019). "Experimental And Density Functional Theory (Mep, Fmo, Nlo, Fukui Functions) And Antibacterial Activity Studies On 2-Amino-4- (4-Nitrophenyl) -5,6-Dihydrobenzo [H] Quinoline-3-Carbonitrile", Journal Of Molecular Structure, 1178450-457., Doi: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.10.001 (Yayın No: 4443229) [SCI-Expanded]

USTA NECİBE CANAN,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,ÇÖKMÜŞ CUMHUR, (2018). "Unconscious Collaborator Of Mosquitos: Proteolytic Activity Of Aquatic Inhabitant Bacillus Strains Eliminate Bacillus Sphaericus Insecticidal Toxin Proteins", Fresenius Environmental Bulletin, 27(1), 154-159. (Yayın No: 4444520) [SCI-Expanded]

ÖZBEK OĞUZ,USTA NECİBE CANAN,GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA, (2017). "Synthesis And Antibacterial Screening Of Novel 2-(4-(Aryl) Thiazol-2-Yl)-3A,4,7,7A-Tetrahydro-1H-4,7-Ethanoisoindole-1,3(2H)-Dione Derivatives", Phosphorus, Sulfur, And Silicon And The Related Elements, 192(10), 1153-1157., Doi: 10.1080/10426507.2017.1354209 (Yayın No: 3577745) [SCI-Expanded]

CEYLAN MUSTAFA,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,USTA NECİBE CANAN,GÜRBÜZLÜ BELMA,TEMEL YUSUF,ALWASEL SALEH H,GÜLÇİN İLHAMİ, (2017). "Synthesis, Carbonic Anhydrase I And Iı İsoenzymes İnhibition Properties, And Antibacterial Activities Of Novel Tetralone-Based 1,4-Benzothiazepine Derivatives", Journal Of Biochemical And Molecular Toxicology, 31(4), 21872, Doi: 10.1002/jbt.21872 (Yayın No: 3785371) [SCI-Expanded]

Turker A., Usta C., (2014). "Biological Activity Of Some Medicinal Plants Sold İn Turkish Health Food Stores", Biotechnology & Biotechnological Equipment, 20(3), 105-113., Doi: 10.1080/13102818.2006.10817386 (Yayın No: 1251529) [SCI-Expanded]

Usta Canan, Yildirim Arzu Birinci, Turker Arzu Ucar, (2014). "Antibacterial And Antitumour Activities Of Some Plants Grown İn Turkey", Biotechnology & Biotechnological Equipment, 28(2), 306-315., Doi: 10.1080/13102818.2014.909708 (Yayın No: 1251480)

USTA NECİBE CANAN,GÖKÇE GÜMÜŞ FUNDA,ÇOĞUN HİKMET YETER,ŞAHİN BURHAN, (2013). "The Environmental Impact Of Using Agricultural Drugs Duzce Province", Journal Of Selcuk University, Natural And Applied Sciences, (2), 885-891. (Yayın No: 2663605)

Turker A. U., Usta C., (2010). "Biological Screening Of Some Turkish Medicinal Plant Extracts For Antimicrobial And Toxicity Activities", Natural Product Research, 22(2), 136-146., Doi: 10.1080/14786410701591663 (Yayın No: 742493) [SCI-Expanded]

Mendil Durali, Tuzen Mustafa, Usta Canan, Soylak Mustafa, (2008). "Bacillus Thuringiensis Var İsraelensis İmmobilized On Chromosorb 101 A New Solid Phase Extractant For Preconcentration Of Heavy Metal İons İn Environmental Samples", Journal Of Hazardous Materials, 150(2), 357-363., Doi: 10.1016/j.jhazmat.2007.04.116 (Yayın No: 741934) [SCI-Expanded]

TÜZEN MUSTAFA,SAYGI KADRİYE ÖZLEM,USTA NECİBE CANAN,SOYLAK MUSTAFA, (2008). "Pseudomonas Aeruginosa İmmobilized Multiwalled Carbon Nanotubes As Biosorbent For Heavy Metal İons", Bioresource Technology, 99(6), 1563-1570., Doi: 10.1016/j.biortech.2007.04.013 (Yayın No: 2652650) [SCI-Expanded]

Tuzen Mustafa, Uluozlu Ozgur Dogan, Usta Canan, Soylak Mustafa, (2007). "Biosorption Of Copper Iı Lead Iı İron Iıı And Cobalt Iı On Bacillus Sphaericus Loaded Diaion Sp 850 Resin", Analytica Chimica Acta, 581(2), 241-246., Doi: 10.1016/j.aca.2006.08.040 (Yayın No: 742364) [SCI-Expanded]

yurttaş reşide,ÖZDAMAR ŞÜKRÜ OĞUZ,BAYAR BANU,USTA NECİBE CANAN, (1992). "Microbial Detection Of Mutagens İn Filtrates Of Airborne Particulates From Ankara", Turkish Journal Of Biology, (Yayın No: 4445190) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÖKÇE GÜMÜŞ FUNDA,USTA NECİBE CANAN, (2013). "Biyolojik Kontrol Organik Tarım Ve Çevre Kirlenmesi", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 6(1), 63-67. (Yayın No: 2663300)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

USTA NECİBE CANAN,SOYLEMEZ Uzeyir (2019). Bioassay Studies on the Larvacidal Effect of Bacillus thuringiensis US 19-A1 Bacterial Spor-Toxin Complex to Culex quinquefasciatus Larvae. 7th International Entomopathogens and Microbial Control Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5255668)

BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,USTA NECİBE CANAN,DAL TARIK,POLAT FATİH (2018). Biogas Production From Acidic and Preatreated Cow Manure. International Scientific and Vocational Studies Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4448058)

BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,USTA NECİBE CANAN,DAL TARIK,POLAT FATİH (2018). Biogas Production From Chicken Manure. İnternational Scientific and Vocational Studies Congres (Özet Bildiri) (Yayın No:4448079)

BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,USTA NECİBE CANAN,DAL TARIK,POLAT FATİH (2018). Biyogas Production From Acidic and Preatreated Cow Manure. Internationatal Scientific and Vocational Studies Congrese (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4699212)

USTA NECİBE CANAN,GÖKÇE GÜMÜŞ FUNDA,BAYRAK IŞIK ESİN HANDE (2018). Total and Fecal Coliform Analysis in The Wastewater Treatment Plant In Erbaa District Canan USTA, Gumus GOKCE, Esin Hande ISIK. INTERNATIONAL WATER AND ENVIRONMENT CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4443376)

USTA NECİBE CANAN,SOYLEMEZ Uzeyir (2017). Bioassay Studies On The Culex quinquefasciatus Larvae for Detection Of Enzyme Effect On The Toxin Protein Of The Entomopathogenic Bacterial Strain Bacillus sphaericus 2297. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4443526)

USTA NECİBE CANAN,Gül Hümeyra,Oztekin Pınar (2017). Investigation of Potential Antibacterial, Mutagenic and Antimutagenic Affects ofZingiber officinale. XIII. Congress of Ecology and Environment WithInternational Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:4443430)

USTA NECİBE CANAN,ÖZTEKİN Pınar,GUL HUMEYRA (2017). Investigation of Potential Antibacterial, Mutagenic and Antimutagenic Effects of Zingiber Officinale. XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participatiıion (Özet Bildiri) (Yayın No:3993143)

USTA NECİBE CANAN,SOYLEMEZ Uzeyir (2017). Detection of Enzyme Degradation Effect on the Toxin Protein of The Entomopathogenic Bacterial Strain Bacillus sphaericus 2297. 6. Entomopathogens and Mıcrobıal Control Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4016305)

KOÇ ESRA,USTA NECİBE CANAN,CEYLAN MUSTAFA (2017). Investigation of the antibacterial activity of new cyanopyridin derivatives. 5th International BAU Drug Design Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3624116)

USTA NECİBE CANAN,ŞİMŞEK Ahmet (2016). Investigation of Some Medicinal Activities of Viburnum opulus from Tokat- Turkey. Symposium On Euroasian Biodiversity (Özet Bildiri) (Yayın No:4447984)

USTA NECİBE CANAN,ŞİMŞEK Ahmet (2016). Investigation of Some Medicinal Activities of Viburnum opulus from Tokat- Turkey. Symposium On Euroasian Biodiversity (Özet Bildiri) (Yayın No:4447983)

GÖKÇE GÜMÜŞ FUNDA,USTA NECİBE CANAN,ÇOĞUN HİKMET YETER,ŞAHİN BURHAN (2014). The Environmental Impact of Using Agricultural Drugs Duzce Province. 1.International Conference on Environmental Science and Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:2663067)

USTA. Canan, ÇÖKMÜŞ. Cumhur (2004). Sucul ortamlardaki mikroorganizmaların ürettiği proteazların Bacillus sphaericus Neide kristal toksin protein i üzerine olan etkilerinin araştırılması. 17. Ulusal Biyoloji Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 21-24 Haziran 2004. (Özet Bildiri) (Yayın No:745248)

USTA NECİBE CANAN,SÖYLEMEZ ÜZEYİR,ÇADIRCI BİLGE HİLAL Screening Diseased Fruit Tree Habitats For Isolation and Characterization of Some Entomopathogen Bacillus thuringiensis spp in Amasya Turkey. V ENTOMOPATHOGENS AND MİCROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:2663355)

USTA NECİBE CANAN,ÇETİNER AYŞE Mutagenicity of Yesilirmak River in Tokat. 2nd International Conference on Environmental Science and Technology,2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:2663471)

USTA NECİBE CANAN Effects of Chemical Pesticides Used Commonly in Rice Agriculture on the larvacidal activity of the entomopatogenic Bacillus thuringiensis var israelensis spps. 5th QLIF training Workshop, 2008 Netherland, "Towards improved quality in organic food production" (Özet Bildiri) (Yayın No:2677262)

TURKER. Arzu U, USTA. Canan Biological Activities of Some Turkish Medicinal Plants. IVth International Congress of Ethnobotany ( ICEB 2005) (Özet Bildiri) (Yayın No:745616)

USTA. Canan, TUZEN. M Potential Ability of Two Different Bioinsecticide Species Bacillus sphaericus 2297 and Bacillus thuringiensis supp israelensis to Accumulate Trace amount of Heavy Metals. 11th. ISME, International Microbial Ecology Sympossium, 20-26 August Vienna Austrian (Özet Bildiri) (Yayın No:746290)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK OĞUZ,USTA NECİBE CANAN Yeni Tiyazol İsoindol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik AktiviteÇalışmaları. .İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve StandardizasyonuKongresi (20-22 Mart 2015) P907 (Özet Bildiri) (Yayın No:2776009)

KOCYİĞİT ÜMİT,USTA NECİBE CANAN,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA,GÜRBÜZLÜ BELMA Tiyazepin Türevleri Potansiyel Karbonik Anhidraz Enzim İnhibitörleri. 3.İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve StandardizasyonuKongresi (20-22 Mart 2015) P907 (Özet Bildiri) (Yayın No:2706603)

USTA NECİBE CANAN,GÖKÇE GÜMÜŞ FUNDA Ekolojik Tarımda Mikroorganizmaların Rolü. EKOLOJİ 2013 SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:2662096)

USTA NECİBE CANAN,GÖKÇE GÜMÜŞ FUNDA,ÖZEN AYŞE Çeltik Oryza sativa tarımında kullanılan Parathion metyl Benomyl Dichlorvos Bensulforan ve Carbendazim Pestisitlerinin Aynı Alanda Kullanılan Bazı Entomopatojenik Bacillus sphaericus Toksinlerine Etkisi. IV. Bitki Koruma Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2662020)

USTA NECİBE CANAN,KARAN TÜNAY Mutagenic and Antimutagenic Affects of Alchemilla mollis Buser Rothm. I. Moleküler Biyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2661105)

USTA. Canan, Turker. Arzu U Aktarlarda satılan bazı şifalı bitkilerin antibakteriyel aktivitelerinin değerlendirilmesi. XIV. Biyoteknoloji Kongresi Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. (Özet Bildiri) (Yayın No:745779)

USTA NECİBE CANAN The effects of chemical pesticides on the function of bacterial bioinsecticides Bacillus thuringiensis toxin proteins. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2660669)

USTA NECİBE CANAN Yeşilırmak Tokat Nehri nden İzole Edilmiş Bazı Cladophora Türlerinin Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2660764)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Current Progress İn Biological Research Doı 10 5772 55786 (2013)., USTA NECİBE CANAN, Intechopen, Editör: Usta, Canan, Sayfa Sayısı: 32, ISBN: ISBN 978-953-51-1097-2,, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 743870)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Organik Çözgenlere Tolerant Lipaz Üreticisi Mikroorganizmaların İzolasyonu 2005 GOP BAP Doktora Tezi 10 000 Tl Yürütücü", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 11.11.2002-30.12.2005 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Yeşilırmak Tokat Bölgesindeki Chlorophyta Türlerinin Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 11.05.2009-29.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bazı Bacillus türlerinin İzolasyonu ve karakterizasyonu", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 06.05.2014-24.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kızılırmak Deltası ve civarındaki Chelidonium majus L Bitkisinin Biyolojik Aktivitesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 13.04.2009-23.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Çeltik Oryza sativa Tarımında Kullanılan Parathion Methyl Benomyl Bensulforan ve Carbendazim Pestisitlerinin Aynı Alanda Kullanılan Bazı Entomopatojenik Bacillus sphaericus toksinlerine etkisi ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 04.04.2006-18.04.2008 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bolu Yöresine Ait Tıbbi ve Endemik Bitkilerin Biyolojik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi Araştırmacı AİBÜ BAP 2007", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 13.04.2003-17.04.2005 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Yeşilırmak Nehri Suyunun Sedimentinin Mutajenitesinin Araştırılması BAP ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 09.11.2009-07.11.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Abant Gölü Bolu ve Çevre Sularında Mevsime Bağlı Su Kalitesi Değişim ve Crustecea Dağılımı Total Bakteri ve E coli Tayini Açısından Suyun Mikrobiyolojik Tanısı 2003", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.04.2001-04.04.2003 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Yeniçağa Gölü nün Ekolojik Sisteminin Araştırılması Total bakteri ve diğer bakteriyel kirlenme ajanlarının Saptanması Araştırmacı DPT 97K120330", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 07.02.2000-03.02.2003 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Biyoloji Bölümü Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı Alt Yapısının Oluşturulması BAP 2005 40 000 TL Yönetici", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.11.2004-02.12.2005 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kahramanmaras Çevresindeki Zetinliklerden Bacillus thuringiensis İzolasyonu ve İnsektisidal Özelliklerin Belirlenmesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, 07.06.2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Kefirden Probioyotik Bakteri İzolasyonu ve Karakterizasyonu", ARAŞTIRMA PROJESİ, 06.09.2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2004- , Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitsi, Öğretim Elemanı, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

SAFOODNET, 1st. Workshop in Food Safety and Hygiene Networking within New MemberStates and Associated Candidate Countries December 10-12, 2007 , Süt kaynaklı gıdaların sağlık yönünden risk faktörü kabul hijyen konularının proje üyesi ülkeler kapsamında incelenerek gözden geçirilmesi amaçlı uygulamalı çalıştay, Veterinary Research Institute, Brno, Czech Republic, Çalıştay, 10.12.2007-12.12.2007 (Ulusal)

5th QLIF training Workshop, 2009 Netherland,Towards improved quality in organic food production" ,, "Effects of Chemical Pesticides, Used Commonly in aquatic areas against activity of the entomopatogenic bacterial toxins " içerikli araştırma ile çalıştaya katılımdır, Louis Bolk Institute, Çalıştay, 21.01.2009-23.01.2009 (Uluslararası)

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:necibecanan.usta@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1996-2003
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji (Dr)

Tez Adı:Investigation On The Possible Effect Of Proteases Produced By Aquatic Microorganisms On Bacillus Sphaericus Neide Crystal Toxin Proteins
Yüksek Lisans
1987-1991
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Assessment Of Air Pollution İn Ankara With The Use Of Microbiological Methods
Lisans
1982-1987
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyolojik Bilimler BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2004-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/ GENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
1993-2004
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/ BİYOLOJİ PR. (İNGİLİZCE)


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Üzeyir SÖYLEMEZ, "BAZI BACILLUS TÜRLERİNİN İZOLASYONU VE KARAKTERİZASYONU", Yüksek Lisans
2.Hülya ZOR, "Kefirden Probioyotik Bakteri İzolasyonu ve Karakterizasyonu", Yüksek Lisans
3.Uzeyir SÖYLEMEZ, "BAZI BACILLUS TÜRLERİNİN İZOLASYONU VE KARAKTERİZASYONU", Yüksek Lisans
4.Mine Yesim GÜN, "KAHRAMANMARAŞ ÇEVRESİNDEKİ ZEYTİNLİKLERDEN BACİLLUS THURİNGİENSİS İZOLASYONU VE İNSEKTİSİDAL ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ", Yüksek Lisans
5.Semine TÜRKMEN ELALMIŞ, (2011)., "Yeşilırmak (Tokat) nehrinden izole edilmiş bazı Chlorophyta üyelerinin antibakteriyal aktivitelerinin araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Ayşe ÇETİNER, (2012)., "Tokat Yeşilırmak nehri suyunun mutajenitesinin araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Mustafa ÖZTÜRK, (2012)., "Chelidonium majus L' un antibakteriyel aktivitelerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Üzeyir SÖYLEMEZ, (2018)., "Bazı entomopatojen Bacillus türlerinin izolasyonu ve karakrerizasyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Halime BALCI, (2019)., "Limon yetiştirme alanlarından insektisidalBacillus thuringiensis izolasyonları ve tanımlanması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.İrfan YALÇIN, (2019)., "Bazı morchella türlerinin antibakteriyel ve antimutajenik özelliklerinin araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Haydar GÖZÜDOK, (2019)., "Bazı domates alanlarında insektisidal Bacillus thuringensis izalasyonu ve tanımlanması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.UZUN SERAP,KOÇ ESRA,USTA NECİBE CANAN,CEYLAN MUSTAFA (2019). Experimental and density functional theory (MEP, FMO, NLO, Fukui functions) and antibacterial activity studies on 2-amino-4- (4-nitrophenyl) -5,6-dihydrobenzo [h] quinoline-3-carbonitrile. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 1178450-457., Doi: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.10.001 (Yayın No: 4443229)
2.USTA NECİBE CANAN,ÇADIRCI BİLGE HİLAL,ÇÖKMÜŞ CUMHUR (2018). Unconscious Collaborator of Mosquitos: Proteolytic Activity of Aquatic Inhabitant Bacillus Strains Eliminate Bacillus sphaericus Insecticidal Toxin Proteins. Fresenius Environmental Bulletin, 27(1), 154-159. (Yayın No: 4444520)
3.ÖZBEK OĞUZ,USTA NECİBE CANAN,GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). Synthesis and antibacterial screening of novel 2-(4-(aryl) thiazol-2-yl)-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-ethanoisoindole-1,3(2H)-dione derivatives. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 192(10), 1153-1157., Doi: 10.1080/10426507.2017.1354209 (Yayın No: 3577745)
4.CEYLAN MUSTAFA,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,USTA NECİBE CANAN,GÜRBÜZLÜ BELMA,TEMEL YUSUF,ALWASEL SALEH H,GÜLÇİN İLHAMİ (2017). Synthesis, carbonic anhydrase I and II isoenzymes inhibition properties, and antibacterial activities of novel tetralone-based 1,4-benzothiazepine derivatives. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 31(4), 21872, Doi: 10.1002/jbt.21872 (Yayın No: 3785371)
5.Turker A., Usta C. (2014). Biological Activity of Some Medicinal Plants Sold in Turkish Health Food Stores. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 20(3), 105-113., Doi: 10.1080/13102818.2006.10817386 (Yayın No: 1251529)
6.Usta Canan, Yildirim Arzu Birinci, Turker Arzu Ucar (2014). Antibacterial and antitumour activities of some plants grown in Turkey. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 28(2), 306-315., Doi: 10.1080/13102818.2014.909708 (Yayın No: 1251480)
7.USTA NECİBE CANAN,GÖKÇE GÜMÜŞ FUNDA,ÇOĞUN HİKMET YETER,ŞAHİN BURHAN (2013). The Environmental Impact of Using Agricultural Drugs Duzce Province. Journal of Selcuk University, Natural and Applied Sciences, (2), 885-891. (Yayın No: 2663605)
8.Turker A. U., Usta C. (2010). Biological screening of some Turkish medicinal plant extracts for antimicrobial and toxicity activities. Natural Product Research, 22(2), 136-146., Doi: 10.1080/14786410701591663 (Yayın No: 742493)
9.Mendil Durali, Tuzen Mustafa, Usta Canan, Soylak Mustafa (2008). Bacillus thuringiensis var israelensis immobilized on Chromosorb 101 A new solid phase extractant for preconcentration of heavy metal ions in environmental samples. Journal of Hazardous Materials, 150(2), 357-363., Doi: 10.1016/j.jhazmat.2007.04.116 (Yayın No: 741934)
10.TÜZEN MUSTAFA,SAYGI KADRİYE ÖZLEM,USTA NECİBE CANAN,SOYLAK MUSTAFA (2008). Pseudomonas aeruginosa immobilized multiwalled carbon nanotubes as biosorbent for heavy metal ions. Bioresource Technology, 99(6), 1563-1570., Doi: 10.1016/j.biortech.2007.04.013 (Yayın No: 2652650)
11.Tuzen Mustafa, Uluozlu Ozgur Dogan, Usta Canan, Soylak Mustafa (2007). Biosorption of copper II lead II iron III and cobalt II on Bacillus sphaericus loaded Diaion SP 850 resin. Analytica Chimica Acta, 581(2), 241-246., Doi: 10.1016/j.aca.2006.08.040 (Yayın No: 742364)
12.yurttaş reşide,ÖZDAMAR ŞÜKRÜ OĞUZ,BAYAR BANU,USTA NECİBE CANAN (1992). Microbial detection of mutagens in filtrates of airborne particulates from Ankara. Turkish Journal of Biology, (Yayın No: 4445190)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.GÖKÇE GÜMÜŞ FUNDA,USTA NECİBE CANAN (2013). Biyolojik Kontrol Organik Tarım ve Çevre Kirlenmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 6(1), 63-67. (Yayın No: 2663300)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.USTA NECİBE CANAN,Gül Hümeyra,Oztekin Pınar (2017). Investigation of Potential Antibacterial, Mutagenic and Antimutagenic Affects ofZingiber officinale. XIII. Congress of Ecology and Environment WithInternational Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:4443430)
2.USTA. Canan, ÇÖKMÜŞ. Cumhur (2004). Sucul ortamlardaki mikroorganizmaların ürettiği proteazların Bacillus sphaericus Neide kristal toksin protein i üzerine olan etkilerinin araştırılması. 17. Ulusal Biyoloji Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 21-24 Haziran 2004. (Özet Bildiri) (Yayın No:745248)
3.KOÇ ESRA,USTA NECİBE CANAN,CEYLAN MUSTAFA (2017). Investigation of the antibacterial activity of new cyanopyridin derivatives. 5th International BAU Drug Design Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3624116)
4.GÖKÇE GÜMÜŞ FUNDA,USTA NECİBE CANAN,ÇOĞUN HİKMET YETER,ŞAHİN BURHAN (2014). The Environmental Impact of Using Agricultural Drugs Duzce Province. 1.International Conference on Environmental Science and Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:2663067)
5.USTA NECİBE CANAN,SOYLEMEZ Uzeyir (2017). Bioassay Studies On The Culex quinquefasciatus Larvae for Detection Of Enzyme Effect On The Toxin Protein Of The Entomopathogenic Bacterial Strain Bacillus sphaericus 2297. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4443526)
6.USTA NECİBE CANAN,SOYLEMEZ Uzeyir (2017). Detection of Enzyme Degradation Effect on the Toxin Protein of The Entomopathogenic Bacterial Strain Bacillus sphaericus 2297. 6. Entomopathogens and Mıcrobıal Control Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4016305)
7.USTA NECİBE CANAN,ÖZTEKİN Pınar,GUL HUMEYRA (2017). Investigation of Potential Antibacterial, Mutagenic and Antimutagenic Effects of Zingiber Officinale. XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participatiıion (Özet Bildiri) (Yayın No:3993143)
8.USTA NECİBE CANAN,ŞİMŞEK Ahmet (2016). Investigation of Some Medicinal Activities of Viburnum opulus from Tokat- Turkey. Symposium On Euroasian Biodiversity (Özet Bildiri) (Yayın No:4447984)
9.USTA NECİBE CANAN,ŞİMŞEK Ahmet (2016). Investigation of Some Medicinal Activities of Viburnum opulus from Tokat- Turkey. Symposium On Euroasian Biodiversity (Özet Bildiri) (Yayın No:4447983)
10.USTA NECİBE CANAN,GÖKÇE GÜMÜŞ FUNDA,BAYRAK IŞIK ESİN HANDE (2018). Total and Fecal Coliform Analysis in The Wastewater Treatment Plant In Erbaa District Canan USTA, Gumus GOKCE, Esin Hande ISIK. INTERNATIONAL WATER AND ENVIRONMENT CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4443376)
11.USTA NECİBE CANAN,SOYLEMEZ Uzeyir (2019). Bioassay Studies on the Larvacidal Effect of Bacillus thuringiensis US 19-A1 Bacterial Spor-Toxin Complex to Culex quinquefasciatus Larvae. 7th International Entomopathogens and Microbial Control Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5255668)
12.BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,USTA NECİBE CANAN,DAL TARIK,POLAT FATİH (2018). Biogas Production From Acidic and Preatreated Cow Manure. International Scientific and Vocational Studies Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4448058)
13.BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,USTA NECİBE CANAN,DAL TARIK,POLAT FATİH (2018). Biogas Production From Chicken Manure. İnternational Scientific and Vocational Studies Congres (Özet Bildiri) (Yayın No:4448079)
14.BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,USTA NECİBE CANAN,DAL TARIK,POLAT FATİH (2018). Biyogas Production From Acidic and Preatreated Cow Manure. Internationatal Scientific and Vocational Studies Congrese (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4699212)
15.USTA NECİBE CANAN,SÖYLEMEZ ÜZEYİR,ÇADIRCI BİLGE HİLAL (2018). Screening Diseased Fruit Tree Habitats For Isolation and Characterization of Some Entomopathogen Bacillus thuringiensis spp in Amasya Turkey. V ENTOMOPATHOGENS AND MİCROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:2663355)
16.USTA NECİBE CANAN,ÇETİNER AYŞE (2018). Mutagenicity of Yesilirmak River in Tokat. 2nd International Conference on Environmental Science and Technology,2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:2663471)
17.USTA NECİBE CANAN (2018). Effects of Chemical Pesticides Used Commonly in Rice Agriculture on the larvacidal activity of the entomopatogenic Bacillus thuringiensis var israelensis spps. 5th QLIF training Workshop, 2008 Netherland, "Towards improved quality in organic food production" (Özet Bildiri) (Yayın No:2677262)
18.TURKER. Arzu U, USTA. Canan (2018). Biological Activities of Some Turkish Medicinal Plants. IVth International Congress of Ethnobotany ( ICEB 2005) (Özet Bildiri) (Yayın No:745616)
19.USTA. Canan, TUZEN. M (2018). Potential Ability of Two Different Bioinsecticide Species Bacillus sphaericus 2297 and Bacillus thuringiensis supp israelensis to Accumulate Trace amount of Heavy Metals. 11th. ISME, International Microbial Ecology Sympossium, 20-26 August Vienna Austrian (Özet Bildiri) (Yayın No:746290)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK OĞUZ,USTA NECİBE CANAN (2018). Yeni Tiyazol İsoindol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik AktiviteÇalışmaları. .İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve StandardizasyonuKongresi (20-22 Mart 2015) P907 (Özet Bildiri) (Yayın No:2776009)
2.KOCYİĞİT ÜMİT,USTA NECİBE CANAN,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA,GÜRBÜZLÜ BELMA (2018). Tiyazepin Türevleri Potansiyel Karbonik Anhidraz Enzim İnhibitörleri. 3.İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve StandardizasyonuKongresi (20-22 Mart 2015) P907 (Özet Bildiri) (Yayın No:2706603)
3.USTA NECİBE CANAN,GÖKÇE GÜMÜŞ FUNDA (2018). Ekolojik Tarımda Mikroorganizmaların Rolü. EKOLOJİ 2013 SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:2662096)
4.USTA NECİBE CANAN,GÖKÇE GÜMÜŞ FUNDA,ÖZEN AYŞE (2018). Çeltik Oryza sativa tarımında kullanılan Parathion metyl Benomyl Dichlorvos Bensulforan ve Carbendazim Pestisitlerinin Aynı Alanda Kullanılan Bazı Entomopatojenik Bacillus sphaericus Toksinlerine Etkisi. IV. Bitki Koruma Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2662020)
5.USTA NECİBE CANAN,KARAN TÜNAY (2018). Mutagenic and Antimutagenic Affects of Alchemilla mollis Buser Rothm. I. Moleküler Biyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2661105)
6.USTA. Canan, Turker. Arzu U (2018). Aktarlarda satılan bazı şifalı bitkilerin antibakteriyel aktivitelerinin değerlendirilmesi. XIV. Biyoteknoloji Kongresi Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. (Özet Bildiri) (Yayın No:745779)
7.USTA NECİBE CANAN (2018). The effects of chemical pesticides on the function of bacterial bioinsecticides Bacillus thuringiensis toxin proteins. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2660669)
8.USTA NECİBE CANAN (2018). Yeşilırmak Tokat Nehri nden İzole Edilmiş Bazı Cladophora Türlerinin Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2660764)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Current Progress in Biological Research DOI 10 5772 55786 (2013)., USTA NECİBE CANAN, Intechopen, Editör: Usta, Canan, Sayfa Sayısı: 32, ISBN: ISBN 978-953-51-1097-2,, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 743870)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Organik Çözgenlere Tolerant Lipaz Üreticisi Mikroorganizmaların İzolasyonu 2005 GOP BAP Doktora Tezi 10 000 Tl Yürütücü, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 11.11.2002-30.12.2005 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Yeşilırmak Tokat Bölgesindeki Chlorophyta Türlerinin Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 11.05.2009-29.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Bazı Bacillus türlerinin İzolasyonu ve karakterizasyonu, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 06.05.2014-24.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Kızılırmak Deltası ve civarındaki Chelidonium majus L Bitkisinin Biyolojik Aktivitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 13.04.2009-23.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Çeltik Oryza sativa Tarımında Kullanılan Parathion Methyl Benomyl Bensulforan ve Carbendazim Pestisitlerinin Aynı Alanda Kullanılan Bazı Entomopatojenik Bacillus sphaericus toksinlerine etkisi , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 04.04.2006-18.04.2008 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Bolu Yöresine Ait Tıbbi ve Endemik Bitkilerin Biyolojik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi Araştırmacı AİBÜ BAP 2007, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 13.04.2003-17.04.2005 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Tokat Yeşilırmak Nehri Suyunun Sedimentinin Mutajenitesinin Araştırılması BAP , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 09.11.2009-07.11.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.Abant Gölü Bolu ve Çevre Sularında Mevsime Bağlı Su Kalitesi Değişim ve Crustecea Dağılımı Total Bakteri ve E coli Tayini Açısından Suyun Mikrobiyolojik Tanısı 2003, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.04.2001-04.04.2003 (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.Yeniçağa Gölü nün Ekolojik Sisteminin Araştırılması Total bakteri ve diğer bakteriyel kirlenme ajanlarının Saptanması Araştırmacı DPT 97K120330, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 07.02.2000-03.02.2003 (Tamamlandı) (ULUSAL)
10.Biyoloji Bölümü Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı Alt Yapısının Oluşturulması BAP 2005 40 000 TL Yönetici, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.11.2004-02.12.2005 (Tamamlandı) (ULUSAL)
11.Kahramanmaras Çevresindeki Zetinliklerden Bacillus thuringiensis İzolasyonu ve İnsektisidal Özelliklerin Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 07.06.2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
12.Kefirden Probioyotik Bakteri İzolasyonu ve Karakterizasyonu, ARAŞTIRMA PROJESİ, 06.09.2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2004- Öğretim ÜyesiGaziosmanpaşa Üniversitsi, Öğretim Elemanı, (Diğer)
Çalıştay
1.5th QLIF training Workshop, 2009 Netherland,Towards improved quality in organic food production" ,, "Effects of Chemical Pesticides, Used Commonly in aquatic areas against activity of the entomopatogenic bacterial toxins " içerikli araştırma ile çalıştaya katılımdır, Louis Bolk Institute, Çalıştay, 21.01.2009-23.01.2009 (Uluslararası)
2.SAFOODNET, 1st. Workshop in Food Safety and Hygiene Networking within New MemberStates and Associated Candidate Countries December 10-12, 2007 , Süt kaynaklı gıdaların sağlık yönünden risk faktörü kabul hijyen konularının proje üyesi ülkeler kapsamında incelenerek gözden geçirilmesi amaçlı uygulamalı çalıştay, Veterinary Research Institute, Brno, Czech Republic, Çalıştay, 10.12.2007-12.12.2007 (Ulusal)