GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

GONCA SOYSALž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Gonca SOYSAL

Pazar Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

gonca.kurt@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Pazar Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Evde Hasta Bakımı Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Başkent Üniversitesi (2017- )

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Halk Sağlığı (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Erciyes Üniversitesi (2015- 2017)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Halk Sağlığı (Yl) (Tezli)

YÜKSEK LİSANS, Erciyes Üniversitesi (2011- 2014)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik (Yl) (Tezli)

LİSANS, İnönü Üniversitesi (2006- 2010)

Malatya Sağlık Yüksekokulu - Hemşirelik Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Sağlık Personelinin İstismar, İhmal Ve Aile İçi Şiddet Deneyim Ve Algıları", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017

YÜKSEK LİSANS, "Ebelerin Doğumda Bebeği Tutuş Şekli İle Umblikal Kordu Klempleme Şekli Ve Zamanına İlişkin Davranışlarının Yenidoğanın Hematokrit Ve Bilirubin Düzeyine Etkisi", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Halk Sağlığı

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Pazar Meslek Yüksekokulu/ Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü/ Evde Hasta Bakımı Pr., (2015- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Pazar Meslek Yüksekokulu, (2017- Devam Ediyor)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Pazar Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, (2015- 2019)

verdiği dersler

Sağlık Eğitimi, Önlisans, (2018-2019)

Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, Önlisans, (2018-2019)

Fiziksel Ve Sosyal Rehabilitasyon, Önlisans, (2018-2019)

Eğitim Filmleri, Önlisans, (2018-2019)

Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, Önlisans, (2018-2019)

Psikiyatri, Önlisans, (2018-2019)

Sağlık Kayıt Sistemleri, Önlisans, (2018-2019)

Sağlık Yönetimi, Önlisans, (2018-2019)

İletişim, Önlisans, (2018-2019)

Fizyoloji, Önlisans, (2018-2019)

Anatomi, Önlisans, (2018-2019)

Sağlık Kayıt Sistemleri, Önlisans, (2017-2018)

Psikiyatri, Önlisans, (2017-2018)

Eğitim Filmleri, Önlisans, (2017-2018)

Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, Önlisans, (2017-2018)

İletişim, Önlisans, (2017-2018)

Sağlık Yönetimi, Önlisans, (2017-2018)

Fizyoloji, Önlisans, (2017-2018)

Anatomi, Önlisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KISSAL AYGÜL,SOYSAL GONCA,KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,GÜLPINAR SERHAT,ÖNDER YALÇIN, (2019). "Knowledge And Skill Needs Of Home Caregivers And Their Care Burden Perceptions", Journal Of Human Sciences, 13(3), 833-845., Doi: 10.14687/jhs.v16i3.5610 (Yayın No: 5431112)

SOYSAL GONCA,KIZILASLAN NİLDEM,SOYSAL FİKRİ, (2018). "Şükrullah Çelebi’Nin Edvar-I Musiki Eserinin 30. Ve 31. Fasılları: Ses Sağlığı", Rast Müzikoloji Dergisi, 6(2), 1843-1852., Doi: https://doi.org/10.12975/pp1843-1852 (Yayın No: 5499797)

KURT GONCA,GÜN İSKENDER, (2017). "Abuse, Neglect And Domestic Violence With Encounter Status And Attitudes Of Health Staff", Turkish Journal Of Forensic Medicine, 31(2), 59-67., Doi: 10.5505/adlitip.2017.72602 (Yayın No: 4350441)

KURT GONCA,DÖNMEZ SEMİHA,EREN ÖZDEN,BALCI ELÇİN,GÜNAY OSMAN, (2017). "Üç Farklı Disiplinde Okuyan Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İstismar, İhmal Ve Aile İçi Şiddet Algıları", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal Of International Social Research, 10(50), 405-413. (Yayın No: 3542275)

KAMALAK ZEYNEP,KÖŞÜŞ NERMİN,KÖŞÜŞ AYDIN,HIZLI DENİZ,AYRIM AYLİN,KURT GONCA, (2013). "Is There Any Effect Of Demographic Features On Development Of Hyperemesis Gravidarum İn The Turkish Population?", Turkısh Journal Of Medıcal Scıences, 43995-999., Doi: 10.3906/sag-1206-69 (Yayın No: 3542278) [SCI-Expanded]

HIZLI DENİZ,KAMALAK ZEYNEP,KÖŞÜŞ AYDIN,KÖŞÜŞ NERMİN,KURT GONCA, (2012). "Hyperemesis Gravidarum And Depression İn Pregnancy: İs There An Association?", Journal Of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 33(4), 171-175., Doi: 10.3109/0167482X.2012.717129 (Yayın No: 3542279) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KURT GONCA, (2018). "Doğum Eyleminde Bir Uygulama Pratiği: Umblikal Kord Klempleme", Jinekoloji - Obstetrik Ve Neonatoloji Tıp Dergis, 15(2), 57-60. (Yayın No: 4350454)

KURT GONCA,DÖNMEZ SEMİHA,EREN ÖZDEN,BALCI ELÇİN,GÜNAY OSMAN, (2017). "Üç Farklı Disiplinde Okuyan Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İstismar, İhmal Ve Aile İçi Şiddet Algıları", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(50), 405-413. (Yayın No: 3820930)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KURT GONCA,SOYSAL FİKRİ (2017). MÜZİK TERCİHİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3682879)

KURT GONCA,MELEKOĞLU RAUF,BÜLBÜL TÜLAY (2017). The tactics of midwives regarding the method of holding the newborn and clamping the umbilical cord after birth. 16TH World Congress In Fetal Medicine (Özet Bildiri) (Yayın No:3680695)

KURT GONCA,GÜN İSKENDER (2017). SAĞLIK PERSONELİNİN İSTİSMAR, İHMAL VE AİLE İÇİ ŞİDDET DENEYİM VE ALGILARI. II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3682866)

KURT GONCA,SOYSAL FİKRİ (2017). AMASYALI ŞÜKRÜLLAH IN EDVAR-I MUSİKİ ESERİNİN 30. VE 31. FASILLARININ SES SAĞLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ. II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3682885)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KURT GONCA,DÖNMEZ SEMİHA,EREN ÖZDEN,BALCI ELÇİN,GÜNAY OSMAN (2017). Üç Farklı Disiplinde Okuyan Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İstismar, İhmal Ve Aile İçi Şiddet Algıları. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3528410)

KANDEMİR ALİM,GÜNAY OSMAN,BALCI ELÇİN,KURT GONCA,YILDIZ SERKAN (2017). Kayseri İli Futbol Hakemlerinin Beslenme Konusundaki Bilgi –Tutum Ve Davranışları İle Antropometrik Ölçümleri. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3542276)

KURT GONCA,ASLAN SİNAN Bir Kamu Hastanesi Evde Sağlık Biriminden Hizmet Alan Hastaların Gereksinimleri ve Beklentileri Pilot Çalışma Sonuçları. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Poster) (Yayın No:1730101)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Evde Hasta Bakım Programı Mesleki Beceri Laboratuvarı Kurulması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 04.07.2015-04.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007-2015, EBE, SAĞLIK BAKANLIĞI, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

Acil obstetrik bakım eğitimi, Obstetrik aciller, yönetimi, ADANA, Sertifika, 08.11.2014-11.11.2014 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:gonca.kurt@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2017-
Başkent Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2015-2017
Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Sağlık Personelinin İstismar, İhmal Ve Aile İçi Şiddet Deneyim Ve Algıları
Yüksek Lisans
2011-2014
Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Ebelerin Doğumda Bebeği Tutuş Şekli İle Umblikal Kordu Klempleme Şekli Ve Zamanına İlişkin Davranışlarının Yenidoğanın Hematokrit Ve Bilirubin Düzeyine Etkisi
Lisans
2006-2010
İnönü Üniversitesi
Malatya Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU/ SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/ EVDE HASTA BAKIMI PR.


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı
2015-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2018-2019)SAĞLIK EĞİTİMİTürkçe2
(2018-2019)ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİTürkçe3
(2018-2019)FİZİKSEL VE SOSYAL REHABİLİTASYONTürkçe2
(2018-2019)EĞİTİM FİLMLERİTürkçe2
(2018-2019)ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİTürkçe2
(2018-2019)PSİKİYATRİTürkçe2
(2018-2019)SAĞLIK KAYIT SİSTEMLERİTürkçe2
(2018-2019)SAĞLIK YÖNETİMİTürkçe2
(2018-2019)İLETİŞİMTürkçe2
(2018-2019)FİZYOLOJİTürkçe2
(2018-2019)ANATOMİTürkçe2
(2017-2018)SAĞLIK KAYIT SİSTEMLERİTürkçe2
(2017-2018)PSİKİYATRİTürkçe2
(2017-2018)EĞİTİM FİLMLERİTürkçe2
(2017-2018)ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİTürkçe2
(2017-2018)İLETİŞİMTürkçe2
(2017-2018)SAĞLIK YÖNETİMİTürkçe2
(2017-2018)FİZYOLOJİTürkçe2
(2017-2018)ANATOMİTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KISSAL AYGÜL,SOYSAL GONCA,KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,GÜLPINAR SERHAT,ÖNDER YALÇIN (2019). Knowledge and Skill Needs of Home Caregivers and Their Care Burden Perceptions. Journal of Human Sciences, 13(3), 833-845., Doi: 10.14687/jhs.v16i3.5610 (Yayın No: 5431112)
2.SOYSAL GONCA,KIZILASLAN NİLDEM,SOYSAL FİKRİ (2018). Şükrullah Çelebi’nin Edvar-ı Musiki eserinin 30. ve 31. fasılları: Ses sağlığı. Rast Müzikoloji Dergisi, 6(2), 1843-1852., Doi: https://doi.org/10.12975/pp1843-1852 (Yayın No: 5499797)
3.KURT GONCA,GÜN İSKENDER (2017). Abuse, neglect and domestic violence with encounter status and attitudes of health staff. Turkish Journal of Forensic Medicine, 31(2), 59-67., Doi: 10.5505/adlitip.2017.72602 (Yayın No: 4350441)
4.KURT GONCA,DÖNMEZ SEMİHA,EREN ÖZDEN,BALCI ELÇİN,GÜNAY OSMAN (2017). Üç Farklı Disiplinde Okuyan Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İstismar, İhmal ve Aile İçi Şiddet Algıları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, 10(50), 405-413. (Yayın No: 3542275)
5.KAMALAK ZEYNEP,KÖŞÜŞ NERMİN,KÖŞÜŞ AYDIN,HIZLI DENİZ,AYRIM AYLİN,KURT GONCA (2013). Is there any effect of demographic features on development of hyperemesis gravidarum in the Turkish population?. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 43995-999., Doi: 10.3906/sag-1206-69 (Yayın No: 3542278)
6.HIZLI DENİZ,KAMALAK ZEYNEP,KÖŞÜŞ AYDIN,KÖŞÜŞ NERMİN,KURT GONCA (2012). Hyperemesis gravidarum and depression in pregnancy: is there an association?. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 33(4), 171-175., Doi: 10.3109/0167482X.2012.717129 (Yayın No: 3542279)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KURT GONCA (2018). Doğum Eyleminde Bir Uygulama Pratiği: Umblikal Kord Klempleme. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergis, 15(2), 57-60. (Yayın No: 4350454)
2.KURT GONCA,DÖNMEZ SEMİHA,EREN ÖZDEN,BALCI ELÇİN,GÜNAY OSMAN (2017). Üç Farklı Disiplinde Okuyan Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İstismar, İhmal ve Aile İçi Şiddet Algıları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(50), 405-413. (Yayın No: 3820930)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KURT GONCA,MELEKOĞLU RAUF,BÜLBÜL TÜLAY (2017). The tactics of midwives regarding the method of holding the newborn and clamping the umbilical cord after birth. 16TH World Congress In Fetal Medicine (Özet Bildiri) (Yayın No:3680695)
2.KURT GONCA,SOYSAL FİKRİ (2017). MÜZİK TERCİHİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3682879)
3.KURT GONCA,GÜN İSKENDER (2017). SAĞLIK PERSONELİNİN İSTİSMAR, İHMAL VE AİLE İÇİ ŞİDDET DENEYİM VE ALGILARI. II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3682866)
4.KURT GONCA,SOYSAL FİKRİ (2017). AMASYALI ŞÜKRÜLLAH IN EDVAR-I MUSİKİ ESERİNİN 30. VE 31. FASILLARININ SES SAĞLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ. II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3682885)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KANDEMİR ALİM,GÜNAY OSMAN,BALCI ELÇİN,KURT GONCA,YILDIZ SERKAN (2017). Kayseri İli Futbol Hakemlerinin Beslenme Konusundaki Bilgi –Tutum Ve Davranışları İle Antropometrik Ölçümleri. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3542276)
2.KURT GONCA,DÖNMEZ SEMİHA,EREN ÖZDEN,BALCI ELÇİN,GÜNAY OSMAN (2017). Üç Farklı Disiplinde Okuyan Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İstismar, İhmal Ve Aile İçi Şiddet Algıları. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3528410)
3.KURT GONCA,ASLAN SİNAN (2017). Bir Kamu Hastanesi Evde Sağlık Biriminden Hizmet Alan Hastaların Gereksinimleri ve Beklentileri Pilot Çalışma Sonuçları. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Poster) (Yayın No:1730101)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Evde Hasta Bakım Programı Mesleki Beceri Laboratuvarı Kurulması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 04.07.2015-04.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2007-2015EBESAĞLIK BAKANLIĞI, (Kamu)
Sertifika
1.Acil obstetrik bakım eğitimi, Obstetrik aciller, yönetimi, ADANA, Sertifika, 08.11.2014-11.11.2014 (Ulusal)