Hızlı Erişim

Rektör Yardımcıları

  • ANA SAYFA
  • ÜNİVERSİTEMİZ
  • YÖNETİM
  • REKTÖR YARDIMCILARI

Prof. Dr. Mücahit EĞRİ
Rektör Yardımcısı

      1964 yılında Sivas'ta doğdu. 1989 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Trabzon Merkez Bulak Köyü Sağlık Ocağı hekimliği, Sivas Devlet Hastanesi acil poliklinik hekimliği görevlerinden sonra, 1992 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı. Uzmanlık eğitimini burada tamamlayarak, 1996 yılında, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalına "Yardımcı Doçent" olarak atandı. 2001 yılında "Doçent" ünvanını aldı. 2006 Yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesine atandı. 2008 yılında "Profesör" oldu. 1999 yılında University of Pittsburgh, Graduate School of Public Health’te misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Prof. Dr. Mücahit EĞRİ evli ve üç çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Hanifi VURAL
Rektör Yardımcısı

      02.01.1961 tarihinde Kars/Sarıkamış’ta doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Kars'ta, Liseyi Kocaeli Gebze Lisesi'nde okudu. 1981 yılında kazanmış olduğu Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu. 1988 yılında yedek subay olarak vatani görevini yaptıktan sonra 5 yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1993 yılında Arş. Gör. olarak Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne atandı. 1996 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisansını, 1999 yılında da Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Doktorasını tamamladı. 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent ve 2010 yılında da Profesör olarak atandı. Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Bölüm başkanlığı, Fakülte yönetim kurulu Doçent temsilciliği ve Dekanlık görevlerinde bulundu. Türk Dil Kurumu tarafından yürütülen “Büyük Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Projesi”nde görev aldı. Yayımlanmış dokuz kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan VURAL, İngilizce, Fransızca ve Farsça bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Sefa TARHAN
Rektör Yardımcısı

      1970 yılında Karaman’da doğdu. 1991 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde 1992 yılında Araş. Gör. olarak çalışmaya başladı. 1993 yılında YÖK tarafından yapılan bilim sınavında başarılı olarak yurtdışı lisansüstü eğitim bursu kazandı ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümüne Yurtdışı Araş. Gör. olarak ataması yapıldı. 1994 yılında Austin (Texas, A.B.D)’de İngilizce hazırlık eğitimini tamamdı. 1994-2001 yılları arasında Kentucky Üniversitesi Ziraat ve Biyosistem Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. 2006 yılında "Doçent" unvanını aldı. 2001-2010 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Biyosistem Mühendisliği Bölümlerinde çalıştı. Üniversite bünyesinde idari görevlerde ve kurul/komisyon üyeliklerinde bulunmuştur. TÜBİTAK’ta farklı birimlerde kurul ve komite üyelikleri yapmıştır. Üniversite içi/dışı kaynaklardan desteklenmiş araştırma projelerinde ve proje hazırlama eğitimi etkinliklerinde yürütücü, araştırmacı veya eğitmen olarak görev almıştır. Ulusal ve uluslararası araştırma proje başvurularının değerlendirilmelerinde panelist olarak yer almıştır. Halen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Prof. Dr. Sefa TARHAN, evli ve iki çocuk babasıdır.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2017© Tüm Hakları Saklıdır.