Hızlı Erişim

Misyon ve Vizyon

  • ANA SAYFA
  • ÜNİVERSİTEMİZ
  • TANITIM
  • MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz

Evrensel değerlere sahip, insana, topluma ve doğaya saygılı, Ülkenin sosyokültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çok yönlü, girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmek; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunlara çözümler üretecek bilimsel çalışmalar yapmak ve edinilen bu bilgi birikimini başta Ülkemiz olmak üzere tüm insanlığın hizmetine sunmak.


Vizyonumuz

Yerel kalkınma başta olmak üzere, Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve tüm insanlığın refahına katkı sunan, öz kaynaklarını sürekli geliştiren, ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan ve tercih edilen yeni nesil bir üniversite olmak.


Temel Değerler

1-Örgütsel bağlılık: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi çalışanların iş ortamından duydukları memnuniyeti arttırıcı çalışmalar yapar.

2-Meslek etiği: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi çalışanların eğitim, araştırma faaliyetleri ve idari süreçlerde evrensel etik ilkelere uygun hareket etmesini sağlar.

3-Hesap verebilirlik: Üniversitenin yürüttüğü tüm faaliyetler şeffaf ve ilgili bileşenlerin denetimine açık biçimde gerçekleştirilir.

4-Milli değerler ve evrensellik: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tüm faaliyetlerinde milli değerlerle evrensel değerleri birlikte dikkate alır ve uygulamalarına yansıtır.

5-Kalite odaklı sürekli gelişme : Gaziosmanpaşa Üniversitesi tüm süreçlere kalite odaklı yaklaşarak sürekli gelişmeyi ilke edinir

6- Adalet: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tüm süreçlerde adaleti esas alır.

7- Liyakat: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde yapılan görevlendirme, atama ve yükseltmelerde öncelikle nitelikli iş yapma yeterliği dikkate alınır.

 8- Çevrecilik: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tüm faaliyetlerinde çevreyi koruyucu tedbirler alır.

9- İstihdam odaklılık: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak insani ve mesleki donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi benimser

10- Uluslararasılaşma: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi faaliyetlerini yerel, bölgesel ve ulusal düzeyin ötesine taşıyarak uluslararası düzeyde de çalışmalar yapan ve tercih edilen bir Üniversite olmayı hedefler


Tokat Gaziosmanpaşa University, Taşlıçiftlik Campus, 60250 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2023© Tüm Hakları Saklıdır.