Hızlı Erişim

İhale Bilgi Sistemi

 • İHALE BİLGİ SİSTEMİ


12
 • TIBBİ MALZEME ALIMI
 • DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SATIN ALMA BİRİMİ
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü
 • 16 Mayıs 2019 Perşembe
 • 21 Mayıs 2019 Salı
 • 16:00
 • İndir
 • TEKNİK ŞARTNAME BİLGİ İÇİN ENDODONTİ AD 0356 212 42 22 /7021

 • Tıbbi Malzeme Alımı
 • Diş Hekimliği Fakültesi Satın Alma Birimi
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü
 • 17 Mayıs 2019 Cuma
 • 22 Mayıs 2019 Çarşamba
 • 16:00
 • İndir

 • Taşlıçiftlik Yerleşkesi’nde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi kantini ve kış bahçesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi kantini ve büfesi, BESYO, Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tokat Teknik ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kantinleri, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Merkezi Kütüphane binası, , 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi ve Spor Tesislerinde bulunan Yiyecek İçecek Otomatları ile Ali Şevki Erek Yerleşkesi’nde bulunan Tıp Fakültesi kantini ile Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan Yiyecek İçecek Otomatının işletme hakkının 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesi işi ihalesi
 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü 407 No'lu Toplantı Salonu
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi (Açık Teklif Usulü) Uyarınca
 • 10 Mayıs 2019 Cuma
 • 22 Mayıs 2019 Çarşamba
 • 10:30
 • İndir

 • 321 Kalem İlaç ve Serum Alımı Kaleardı Mah. Muhittin Füsunoğlu Cad. TOKAT
 • Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü C Blok İdari Kat Toplantı Salonu
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi gereğince Açık İhale usulü
 • 22 Nisan 2019 Pazartesi
 • 24 Mayıs 2019 Cuma
 • 14:00
 • İndir
 • Hastane Satınalma Birimi Tel:0356 212 95 00/1172 - Fax: 0356 213 38 30 ve 0356 212 98 08 e-mail : h.satinalma@gop.edu.tr

 • 14 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı
 • Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müd. C Blok idari kat toplantı salonu Kaleardı Mah. Muhittin Fisunoğlu Cad. TOKAT
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi gereğince Açık İhale usulü
 • 15 Mayıs 2019 Çarşamba
 • 11 Haziran 2019 Salı
 • 14:00
 • İndir
 • Tel:0356 212 95 00/1172 - Fax: 0356 213 38 30 ve 0356 212 98 08 e-mail : h.satinalma@gop.edu.tr

12
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2017© Tüm Hakları Saklıdır.