Hızlı Erişim

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Uzaktan Eğitim Süreci

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Uzaktan Eğitim Süreci

  •  28 Nisan 2020 Salı
  •  4168 Görüntüleme
  •  Yazdır

Üniversitemiz, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla Uzaktan Eğitim yöntemiyle yürütülecek olan eğitim-öğretim ile ilgili süreci karara bağladı. Alınan kararlar doğrultusunda;

Ara sınavlar 4-17 Mayıs tarihleri arasında dersin öğretim elemanınca verilecek “Ara Sınav Ödevi” aracılığıyla gerçekleştirilecek. Uygulamalı dersler, Teorik Uygulama ve sadece uygulama içeren uygulama/laboratuvar derslerinin uygulama kısımları “Ders Uygulama Projesi” şeklinde uzaktan eğitim kapsamında tamamlanacak. Bu proje, vize notu olarak değerlendirilecek. Uzaktan eğitim yöntemleri ile yapılamayacak olan uygulamalı derslerin telafileri; ara sınıflardaki öğrenciler için; yaz aylarının uygun olması durumunda yaz aylarında, bunun mümkün olmaması durumunda 2020-2021 eğitim öğretim dönemi içerisinde ilgili akademik birimin belirleyeceği takvime göre yapılacak.

Öğrenciler; vize notlarının değerlendirilebilmesi için “Ara Sınav Ödevi” ve “Ders Uygulama Projesi” olarak ifade edilen dosyaları, Uzaktan Eğitim Sisteminin ödev modülünden veya öğretim elemanlarımızın üniversitemize ait e-posta hesaplarına akademik takvimde belirtilen tarihe kadar göndereceklerdir. Ancak, herhangi bir nedenle internet imkanına hiç sahip olamayan öğrenciler, hazırladıkları ödevleri/dosyaları/raporları dersin sorumlu öğretim elemanının akademik birim adresine iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile de gönderebilirler.

Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı yaz dönemine denk gelen zorunlu veya isteğe bağlı yaz stajlarından muaf tutularak başarılı sayılacaktır. Ara sınıflardaki öğrencilerin zorunlu yaz stajları 2020-2021 eğitim öğretim yılına ertelenecektir.

Alınan kararlar doğrultusunda, final ve bütünleme sınav yöntemi ve takvimi ileri bir tarihte açıklanacaktır. Ayrıca, Yaz Okulu yapılamayacağı için Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için yaz okulu yerine devamını aldıkları 4 dersten sınav hakkı verilecek ve takvimi ileri bir tarihte açıklanacaktır.

Akademik birimler alınan kararlar çerçevesinde, akademik personel ve öğrencilerine duyurmak koşulu ile kendi birimlerine uygun düzenlemeler yapabilecekler. Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri eğitim öğretim ve sınav süreçlerinin Uzaktan Eğitim veya Örgün Eğitim ile yürütülmesi hususunda kendi birimlerine uygun kararlar alabilirler.

Ölçme ve değerlendirme konusu da karara bağlanmıştır. Bu kapsamda, araştırma raporu/proje raporu için; bilimsel metodolojiye uygunluk 50, yazım kurallarına uygunluk 10 puan, özgünlük ve yaratıcılık 20, Türkçeyi doğru ve etkili kullanma 10, etik kurallara uygunluk 10 puan olarak değerlendirilecektir.

Yazılı ödev için; alan bilgisi 50, yazım kurallarına uygunluk 10, özgünlük ve yaratıcılık 20, Türkçeyi doğru ve etkili kullanma 10,  etik kurallara uygunluk 10 puan olarak değerlendirilecektir.

Açık uçlu soru yöntemi için; alan bilgisi 40, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme 40, Türkçeyi doğru ve etkili kullanma 20 puan olarak değerlendirilecektir.

Konu anlatımı/sunum yapma yöntemi için, alan bilgisi 40, Planlama ve organizasyon 10, materyal tasarımı 20, sunum becerisi 30 puan olarak değerlendirilecektir.

 

 

 

 
Tokat Gaziosmanpaşa University, Taşlıçiftlik Campus, 60250 Tokat / TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2017© Tüm Hakları Saklıdır.