Hızlı Erişim

2019-2020 Bahar Yarıyılı Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Yürütülecek Olan Sınav Süreçleri

2019-2020 Bahar Yarıyılı Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Yürütülecek Olan Sınav Süreçleri

  •  7 Mayıs 2020 Perşembe
  •  20286 Görüntüleme
  •  Yazdır

Üniversitemiz senatosunca, Üniversitemiz akademik birimlerinde 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında uygulanacak sınav takvimi karara bağlanmıştır. Uzaktan Öğretim yöntemi ile yürütülecek olan sınav süreçleri ile ilgili alınan kararlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

1. Vize Ödev/Sınav dönemi olan 4-17 Mayıs arasının 14 haftalık eğitim-öğretim süresi dışında değerlendirilmesine,

2. Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin süreç takvimlerinin web sitesinde yayınlanmış olan güncel şekliyle uygulanmasına,

3. Diğer birimlerimiz için Akademik Takvimin web sitesinde yayınlanmış olan güncel şekliyle uygulanmasına,

4. Yarıyıl sonu (Final) sınavlarının 15-28 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılmasına,

5. Bütünleme sınavlarının 6 - 19 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılmasına,

6. Dört ders sınavlarının 26-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılmasına,

7. 5/i dersleri; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5. Maddesi'nin (ı) Bendi gereği okutulması zorunlu olan "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi", "Türk Dili", "Yabancı Dil" dersleri ile “Enformatik” derslerinin sınavlarının aşağıdaki tarihlerde UZEM portal üzerinden Google Forms uygulaması kullanılarak merkezi olarak çoktan seçmeli online sınav şeklinde yapılmasına, bu günlerde uzaktan öğretim ve canlı derslerin devam etmesine,

a. Vize sınavlarının 20-22 Mayıs 2020

b. Final sınavlarının 29 Haziran - 1 Temmuz 2020

c. Bütünleme sınavlarının 20-22 Temmuz 2020

8. Seçmeli dersler; Seçmeli derslerin sınavlarının UZEM portal üzerinden Google Forms uygulaması kullanılarak çoktan seçmeli veya açık uçlu soru şeklinde online sınav yöntemi ile yapılabileceği gibi diğer zorunlu derslerdeki yöntemlerle de yapılabilmesine,

a. Üniversite Seçmeli Derslerinin sınavlarının Seçmeli Dersler Koordinatörlüğünce düzenlenmesine,

9. Diğer derslerin sınavlarının öğretim elemanınca belirlenecek “Sınav Ödevi” olarak (Ödev, proje, online sınav, açık uçlu soru, ders anlatımı, sunum, online video veya sesli sunum, ders veya etkinlik planı, vb.) yöntemlerle yapılabilmesine,

a. Sınav Ödevi; öğretim elemanınca UZEM portal sisteminin ödev modülüne yüklenerek öğrencilere duyurulacaktır.

b. Öğrenciler; final ve bütünleme notlarının değerlendirilebilmesi için “Sınav Ödevi” olarak ifade edilen dosyaları, Uzaktan Eğitim Sisteminin ödev modülünden yükleyebilecekleri gibi öğretim elemanlarımızın üniversitemize ait e-posta hesaplarına belirtilen tarihe kadar gönderebileceklerdir.

c. Ancak, herhangi bir nedenle internet imkânına hiç sahip olamayan öğrenciler, hazırladıkları ödevleri/dosyaları/raporları dersin sorumlu öğretim elemanının akademik birim adresine iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile de gönderebilirler. Bu durumda ödevin posta veya kargoya veriliş tarihi dikkate alınacaktır.

10. Dört ders sınavı; Müfredatı gereği alması gereken tüm dersleri almış, gerekli AKTS’yi tamamlamış, derslere devam şartını yerine getirmiş, ancak mezun olabilmek için başarısız olduğu dört ve daha az sayıda dersi kalan öğrenciler için Dört ders sınavı yapılmasına,

a. Dört ders sınavında dersten başarılı olabilmek için en az 60 almak gerekir.

b. Zorunlu yaz stajını yapmadığı halde mezun olabilmek için dört ve daha az sayıda dersi kalan öğrenciler dört ders sınavına girebilirler.

c. Dört ders sınavına girebilecek öğrenciler ve sınav açılacak dersler ilgili bölüm tarafından belirlenir ve ilan edilir.

d. Dört ders sınavı, öğretim elemanının belirleyeceği yukarıda zikredilen sınav yöntemlerinden birisiyle yapılabilir.

11. Öğretim elemanlarınca, Ödev/Sınav değerlendirmeleri yapıldıktan sonra öğrencilerin sınavlardan aldıkları başarı notlarının Öğrenci Bilgi Sistemine girilmesine,

12. Pandemi sürecindeki olumlu gelişmelere bağlı olarak YENİ NORMAL hayata geçiş aşamasında ortamın örgün öğretim yapmaya elverişli olması durumunda Yarıyıl sonu (Final), Bütünleme ve Dört Ders sınavlarının belirlenen aynı takvime göre örgün öğretim şeklinde yüz yüze yapılması hususunun tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Tokat Gaziosmanpaşa University, Taşlıçiftlik Campus, 60250 Tokat / TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2017© Tüm Hakları Saklıdır.