Hızlı Erişim

Logo tasarımı,

Üniversite kavramının kaynağı olarak evrensellik, başarının şartı olarak odaklanma, disiplinlerarası yaklaşım ve işbirliği gibi kavramlara odaklanmıştır. Tasarım parçalı karakterine rağmen akılda kalıcı yalın iki geometrik forma indirgenmiştir.

Dünya, vizör ve odak sembollerinden faydalanarak ilham alınan logo benzer 4 adet birim elemandan oluşmaktadır. Birimlerden birinin yön ve renk farklılığı bilim, sanat ve teknolojinin temel karakteri olan yenilik ve özgünlük arayışına gönderme yapmaktadır. Ortaya çıkan form “G” harfi aynı zamanda Gaziosmanpaşa ve Gökmedresenin adını vurgulayan tipografik bir karakter de sergilemektedir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi genç bir üniversite olmakla birlikte, Tokat şehri bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış son derece köklü bir kültür muhitidir. Bir Anadolu Selçuklu yapıtı olan ve 1277 yılına tarihlenen Gökmedrese şehrin bilimsel geçmişine bir örnek teşkil etmektedir. Gökmedresenin, adını aldığı firuze ve mor çini renklerinin logoya taşınması ile Tokat’ın kültürel kodları ve üniversite arasında bir bağlantı kurulması amaçlanmıştır.

30. Yıl Logosu

Logo Kullanımları

Antetli Kullanımları

Mockup Kullanımları

Logolar ve Logo Kullanım Formatları

Birim Logo Kullanım Formatları

Kurumsal Fontlar

Kartvizit Şablonları

Afiş Şablonu

Sunum (PowerPoint) Şablonu

Tokat Gaziosmanpaşa University, Taşlıçiftlik Campus, 60250 Tokat / TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2023© Tüm Hakları Saklıdır.